Robert Czesław Pióro z Radomską Nagrodą Kulturalną [ZDJĘCIA]

Współinicjator Radomskiej Inicjatywy Oberkowej, animator kultury Robert Czesław Pióro otrzymał podczas finału Dni Radomia, 25 czerwca, Radomską Nagrodę Kulturalną za rok 2016. Wśród nominowanych była też Iwona Skwarek, wieloletnia przyjaciółka Amfiteatru, która prowadzi w Kuźni Artystycznej zajęcia śpiewu

Radomska Nagroda Kulturalna przyznawana jest od 1998 roku twórcom, autorom lub organizatorom największego wydarzenia kulturalnego minionego roku (w danym roku nagroda jest wręczana za rok poprzedni) lub animatorom życia kulturalnego i osobom, które poprzez swoją działalność kształtują wizerunek Radomia i przyczyniają się do utrzymania jego pozycji na mapie kulturalnej kraju. Wydarzenia brane pod uwagę muszą albo odbywać się w Radomiu, albo być związane z Radomiem (np. poprzez osobę autora).

W tym roku, podczas finału Dni Radomia 2017, Radomską Nagrodę Kulturalną otrzymał Robert Czesław Pióro –  animator kultury z Radomia, współinicjator Radomskiej Inicjatywy Oberkowej, która realizuje od jesieni 2014 potańcówki i warsztaty taneczne w Radomiu. W 2016 r. Radomska Inicjatywa Oberkowa zorganizowała w dniach 10 -12 czerwca I Festiwal „Zawieruchy Radomskie”. Inicjatywy, którym lideruje Robert Czesław Pióro, promują tradycje regionu związanego z naszym miastem. Przekonują, że region radomski należy do najciekawszych na muzycznej mapie Polski. Kandydat twórczo połączył problematykę merytoryczną imprezy z przestrzenią miejską Radomia. Zestawiając tradycyjną kulturę ludową z miejskością współczesnego Radomia stworzył nową, świeżą i autentyczną jakość oferty kulturalnej dla różnych grup odbiorców.

Serdecznie gratulujemy także nominowanej Iwonie Skwarek, znanej i doświadczonej wokalistce jazzowej, instruktorce śpiewu w Kuźni Artystycznej, pedagog MDK im. Heleny Stadnickiej, wieloletniej jurorce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Majki Jeżowskiej „Rytm i Melodia”.

Tags: , ,

Wpisz komentarz