63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski [REGULAMIN, KARTY ZGŁOSZEŃ]

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu wraz z Towarzystwem Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” jest organizatorem eliminacji 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla województwa mazowieckiego. Zapraszamy wszystkich miłośników poezji, teatru i poezji śpiewanej 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu). Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego nie może być zmieniony.

Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu – w terminie przez niego ustalonym.

Niezbędne dokumenty do pobrania:

REGULAMIN 63. OKR – 2018

TURNIEJ JEDNEGO AKTORA – KARTA ZGŁOSZENIA

POEZJA ŚPIEWANA – KARTA ZGŁOSZENIA

TERMINY KONKURSÓW – 2018

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach organizacyjnych jest pan Wiesław Anduła, tel.: 048 36-429-68 w. 25, e-mail: wiesla.andula@amfiteatr.radom.pl

Tags: ,

Comments are closed.