Plany modernizacji

Zarys perspektywiczny modernizacji „Amfiteatru”

Głównym efektem realizacji projektu będzie pozyskanie przez Miejski Ośrodek Kultury w pełni nowoczesnego, odpowiadającego współczesnym oczekiwaniom i potrzebom obiektu, o wysokim standardzie i znakomitej lokalizacji. Zapewni to właściwe warunki do sprawnego działania „Amfiteatru”.

Amfiteatr - wizualizacja

Amfiteatr - wizualizacja

Wyremontowane obiekty z terenu „Amfiteatru” stanowić będą podstawową bazę dla prowadzenia wszelkiej działalności z zakresu upowszechniania kultury w mieście.

Centralne położenie Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” oraz jego wyposażenie przyczyni się niewątpliwie do podniesienia atrakcyjności proponowanych przedsięwzięć, zwiększy zainteresowanie aktywnym sposobem spędzania wolnego czasu, wyrówna szanse dostępu do proponowanych dóbr kultury wszystkim mieszkańcom miasta, w tym osobom mniej sytuowanym. Wpłynie to na wzrost konkurencyjności miasta Radomia na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i europejskim.

 

Amfiteatr - wizualizacja

Amfiteatr - wizualizacja

Wizualizacja

Wizualizacja ukazuje nam „Amfiteatr” przyszłości, który będzie spełniał określone funkcje i zadania. W wieloletnim programie użytkowania Ośrodka organizatorzy planują szereg imprez o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. W związku z tym powinna być przeprowadzona modernizacja i rozbudowa zmierzająca do poprawienia jakości warunków organizowanych imprez. Należy zatem wszelkie działania ukierunkować na maksymalne zagospodarowanie terenu „Amfiteatru” zgodnie ze standardami europejskimi.

Amfiteatr - wizualizacja

Amfiteatr - wizualizacja

Zadaszenie sceny i widowni

Zadaszenie pozwoli przede wszystkim organizować wszelkie działania plenerowe w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Inwestycja ta podniesie standard odbioru widowisk artystycznych, przyczyni się do zwiększenia frekwencji na imprezach, które będą wówczas mogły odbywać się bez względu na warunki atmosferyczne.

Odpowiednie warunki, jakie stwarzać będzie zadaszenie, wytworzy ciepłą kameralną atmosferę w przekazie scenicznym. Ponadto stwarzać będzie możliwość integracji publiczności.

 

Wymiana nawierzchni na scenie amfiteatru

„Amfiteatr” powinien posiadać profesjonalne warunki dla artystów występujących na scenie: tancerzy (turnieje i festiwal tańca), szczudlarzy, estradowców, którzy bez ograniczeń wynikających z braku prawidłowego podłoża mogliby w pełni zaprezentować swoje umiejętności.

 

Oto przedsięwzięcia, które przede wszystkim wymagają wymiany nawierzchni na scenie:

– turnieje tańca nowoczesnego

– turnieje tańca towarzyskiego

– festiwale polonijnych zespołów tanecznych, ludowych i śpiewaczych

– występy światowych zespołów baletowych i inne.

Amfiteatr - wizualizacja

Amfiteatr - wizualizacja

Wymiana siedzisk na widowni

Wymiana siedzisk na widowni przyczyni się do zwiększenia komfortu dla publiczności, podniesie atrakcyjność odbioru imprez organizowanych w „Amfiteatrze”.

Amfiteatr - wizualizacja

Amfiteatr - wizualizacja

Oświetlenie terenu amfiteatru i sceny

Wymiana oświetlenia niezbędna jest w celu:

– zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych

– odpowiedniego zaprezentowania reklam sponsorskich

– zapewnienia szerszej promocji Ośrodka poprzez przekazy telewizyjne, wymagające profesjonalnego

oświetlenia sceny i widowni (zgodnie z potrzebami TV).

 

Wymiana ogrodzenia

Stworzy warunki do obniżenia kosztów utrzymania, a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo publiczności przebywającej na terenie „Amfiteatru” w czasie imprez masowych.

 

Dzięki rozbudowie i modernizacji części amfiteatralnej Miejski Ośrodek Kultury będzie mógł organizować imprezy o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Planowane imprezy w nowoczesnym „Amfiteatrze”:

– festiwale polonijnych zespołów tanecznych

– ogólnopolskie turnieje tańca towarzyskiego

– przeglądy światowych zespołów (Teatr Bolszoj, New York City Balet)

– europejskie integracje teatralne

– biesiady muzyki europejskiej

– ogólnopolskie przeglądy kapel podwórkowych

– eurogale szlagierów szkolnych

– show musicalowe: musicale polskie i zagraniczne

– europarady orkiestr dętych

– miedzynarodowe festiwale zespołów folklorystycznych „Radomir” w kategoriach: dziecięca i dorosła.

Wizualizacja - Amfiteatr

Wizualizacja - Amfiteatr

Przyszłość placówki dotyczy także budynku „Sceny Obozisko”. Przedmiotem projektu „Sceny Obozisko” Miejskiego Ośrodka Kultury jest pełna modernizacja wolno stojącego budynku, uwzględniająca poprawę funkcjonalności obiektu, efektywniejsze wykorzystanie jego powierzchni użytkowej i wzrost reprezentacyjności obiektu wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia budynku.

 

Planowane prace dotyczą budynku wchodzącego w skład Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, na terenie którego realizowana jest programowa działalność kulturalna Ośrodka.

 

Celem podejmowanych działań jest poprawa stanu technicznego budynku, a tym samym warunków pracy i świadczonych usług. Realizacja prac umożliwi:

– zwiększenie powierzchni użytkowej budynku

– dostosowanie funkcji budynku do potrzeb lokalnej społeczności poprzez zmianę dotychczasowych funkcji pomieszczeń, umożliwiających poszerzenie oferty programowej (sala muzyczna, kawiarenka internetowa – nowe funkcje)

– stworzenie nowych miejsc pracy

– przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

– poprawę bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu budynku.

Przy odpowiednich warunkach lokalowych będzie możliwa organizacja:

– widowisk artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych o charakterze rozrywkowym

– warsztatów folklorystycznych kultywujących tradycje narodowe

– koncertów muzyki poważnej i rozrywkowej

– spektakli profilaktycznych na temat przemocy, uzależnień i przestępstw

– imprez okolicznościowych i środowiskowych

 

W związku z tradycjami upowszechniania kultury żywego słowa placówka pragnie zorganizować ogólnopolskie festiwale teatrów prawdziwych i ogólnopolskie przeglądy teatrów dziecięcych.

Amfiteatr - wizualizacja

Amfiteatr - wizualizacja

Amfiteatr - wizualizacja

Amfiteatr - wizualizacja

Amfiteatr - wizualizacja

Amfiteatr - wizualizacja

Wpisz komentarz