Dom Kultury +

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.

Fantastyczny pokaz mody na finał inicjatyw lokalnych [ZDJĘCIA]

Spódnice w ruch! – pokaz mody + finał inicjatyw lokalnych

Zbrodnicze karty historii Radomia – quest [ZAPISY]

Gra miejska – Znajdź sekretny składnik!

Warsztaty tworzenia questu – zgłoś się!

Uszyj SpódNice – Artystyczne Szycie. Zgłoś się!

Młody, stary – dwa bratanki. Gra terenowa o Radomiu – zapisy

Gra miejska – co to jest i jak się bawić?

Uwolnij Swój Głos. Terapeutyczny potencjał śpiewu

Kulturalne potrzeby i oczekiwania radomian. Wyniki diagnozy

Wyniki konkursu na kulturalną inicjatywę! [ZDJĘCIA]

 

Uwaga! Konkurs na inicjatywy kulturalne

Uwaga! Przedłużamy termin zgłoszeń na kulturalną inicjatywę

Dzień Sąsiada na Obozisku [ZDJĘCIA]

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

Regulamin zgłaszania i wyboru inicjatyw

Aplikacja konkursowa Dom Kultury + 2017

Zgoda rodziców – opiekunów

Wykaz zasobów infrastrukturalnych MOK do wykorzystania

Wykaz kosztów kwalifikowanych – Dom Kultury +

Karta oceny

Opis projektu

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” realizuje projekt w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017” pt. „Kreatywni razem. Cały Radom w Amfiteatrze”.

Projekt ten składa się dwóch części. Pierwsza z nich to diagnoza potrzeb, potencjału i możliwości społeczności lokalnej. Tworzona jest po to, by powstały rekomendacje dla ośrodka kultury do dalszej pracy, a także by nawiązać bliższe relacje z mieszkańcami Radomia, a w szczególności osiedla Obozisko, bezpośrednio okalającego Amfiteatr. Diagnoza ma także służyć odkryciu lokalnych talentów, aktywistów i osób, które mają pomysły na działalność kulturalną na rzecz swojej społeczności. Pierwsza część projektu to również ogłoszenie konkursu na inicjatywy kulturalne, które mogą zgłaszać radomianie.

Druga część natomiast to realizacja od trzech do siedmiu inicjatyw kulturalnych, które zwyciężą w konkursie. Odbędzie się ona w okresie od sierpnia do listopada. Mieszkańcy naszego miasta będą pracować nad ich zrealizowaniem wspólnie z MOK Amfiteatr, który wesprze je finansowo oraz merytorycznie.

Do udziału w projekcie zapraszamy radomską młodzież oraz seniorów, w szczególności zamieszkujących osiedle Obozisko.

Zależy nam na pokazaniu radomianom, jak ogromną wartość ma dla nas wszystkich udział w tym Programie i jak wiele korzyści może uzyskać społeczność lokalna, która ma szansę zintegrować się we wspólnych działaniach i zacząć identyfikować się mocniej nie tylko ze swoimi sąsiadami i miejscem zamieszkania, ale także z domem kultury.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017”

Początek naszych działań – ankieta i spotkanie wprowadzające dla pracowników MOK

Od 20 lutego rozpoczęliśmy pracę nad pomysłami na bliższe poznanie mieszkańców Oboziska. W diagnozie potencjału naszych sąsiadów i w odkrywaniu ich talentów wspiera nas Fundacja Obserwatorium z Warszawy. Skupia ona animatorów i specjalistów zajmujących się badaniami w sferze szeroko pojętej kultury. Dzięki naszej współpracy, opracowane zostały narzędzia, których używamy do przeprowadzenia diagnozy społeczności lokalnej.

Badania rozpoczęliśmy od ankiety. Nie została ona ujęta w pierwotnym zamyśle badań, ale postanowiliśmy ją przeprowadzić jako dopełnienie całości. Miała na celu przybliżenie kilku istotnych informacji na temat naszych odbiorców: skąd dowiadują się o naszej ofercie, w jakim są wieku i jakiej płci oraz z jakich dzielnic miasta pochodzą. Przeprowadzaliśmy ją w marcu na kilku wydarzeniach w Amfiteatrze – między innymi na koncercie Doroty Osińskiej 4 marca czy też na spotkaniu z cyklu „Odkryj Radom na spacerze”. Ponadto skupiliśmy się na zbadaniu odbiorców naszej stałej oferty w ramach edukacji kulturalnej – uczestników zajęć w Kuźni Artystycznej. Chociaż nie znajduje się ona w obszarze Oboziska, jest integralną częścią całego ośrodka kultury i dane z niej pozyskane stanowią dopełnienie całego obrazu diagnozy.

Ponadto, 2 marca spotkaliśmy się jako zespół pracowników MOK z panem Adamem Radoszem, naszym animatorem i opiekunem z Narodowego Centrum Kultury, który pomaga nam w realizacji projektu. Spotkanie to odbyło się po to, by osoby pracujące w naszym ośrodku mogły szczegółowo zapoznać się z Programem Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017. Omówiliśmy cele, które zamierzamy osiągnąć oraz metody pracy, przy pomocy których chcemy tego dokonać. Rozmawialiśmy o planowanej kolejności poszczególnych etapów diagnozy społeczności lokalnej. Nasz animator udzielił wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie nasze pytania i w sposób przystępny i wyczerpujący opowiedział o idei projektu. Na spotkaniu był obecny dyrektor naszego ośrodka, kadra kierownicza, kadra zajmująca się księgowością oraz osoby z działu organizacji imprez.

Diagnoza w terenie i warsztat wewnętrzny dla pracowników MOK

Na przełomie marca i kwietnia przeprowadziliśmy na obszarze Oboziska spacer etnograficzny i sondę uliczną – działania, które mają na celu bliższe poznanie osiedla i jego mieszkańców. Wyruszyliśmy w teren razem z badaczami, by w bezpośredni sposób poznać opinie, sugestie i uwagi mieszkańców z naszego najbliższego sąsiedztwa na temat naszego ośrodka kultury. Dokonaliśmy tego w czasie sondy ulicznej w różnych punktach osiedla Obozisko, zadając pytania napotkanym przechodniom.

 

30 marca natomiast zorganizowaliśmy spotkanie dla naszych wszystkich pracowników, by wspólnie określić kilka ważnych dla diagnozy rzeczy. Po pierwsze – spróbowaliśmy wspólnie zmapować, skąd pochodzą odbiorcy naszej oferty, z jakimi osobami stykamy się najczęściej jako pracownicy ośrodka kultury oraz kto i z jakich powodów jest nieobecny wśród odbiorców naszych wydarzeń. Warsztat był świetną okazją do poznania opinii tych z nas, którzy na co dzień stykają się w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami naszych inicjatyw – te obserwacje są zdecydowanie najcenniejsze, bo pokazują „od kuchni” informację zwrotną od klientów domu kultury.

 

Warsztaty diagnostyczne – 11.05.2017 roku

11 maja mieliśmy okazję gościć w pięciu miejscach, w których zorganizowaliśmy warsztaty dla mieszkańców Radomia, a w szczególności Oboziska. Były one częścią diagnozy społeczności lokalnej, którą tworzymy na potrzeby projektu „Kreatywni razem. Cały Radom w Amfiteatrze”.

Do udziału w nich zaprosiliśmy zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe. Spotkania z młodzieżą odbyły się w czterech lokalizacjach: Zespół Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług, Bursa Szkolna nr 3, Zespół Szkół Niepublicznych im. Juliusza Słowackiego oraz  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej. Warsztat dla osób dorosłych natomiast odbył się w sali Parafii Matki Bożej Bolesnej, która znajduje się w niedalekim sąsiedztwie MOK „Amfiteatr”.

Wszystkie te spotkania miały na celu poznanie potencjału, potrzeb, talentów i możliwości osób, które mieszkają lub uczą się w obszarze Oboziska.  Uczestnicy musieli odpowiedzieć w czasie warsztatu na kilka pytań: co najbardziej lubią robić w czasie wolnym, jakie mają talenty i umiejętności oraz w jaki sposób mogą je wykorzystać, by stworzyć wspólnie inicjatywę kulturalną. Osoby biorące udział w naszym przedsięwzięciu wykazały się nie lada kreatywnością i w efekcie zrodziło się mnóstwo pomysłów, które mają szansę stać się ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi, które mieszkańcy zrealizują razem z Amfiteatrem.

Pozyskane przez nas w czasie tych spotkań informacje pozwoliły nam na dopełnienie procesu poznawania naszych najbliższych sąsiadów. Dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo.

„Kreatywni razem. Cały Radom w Amfiteatrze”. Młodzież ma pomysły! [ZDJĘCIA]

„Kreatywni razem. Cały Radom w Amfiteatrze” – marzenia dorosłych [ZDJĘCIA]

Zapraszamy na obiad sąsiedzki na Obozisku!