Radomskie Kadry Kultury

Radomskie Kadry Kultury – nasi eksperci

Działasz w kulturze? Praca jest Twoją pasją i chcesz się dalej rozwijać? A może musisz mierzyć się z trudnościami, których nie potrafisz samodzielnie pokonać? Mało osób korzysta z Twojej oferty? Nie dostajesz dotacji? W Twoim zespole są konflikty? Coś idzie nie tak, ale nie wiesz co? Wszystko jest w porządku, ale masz poczucie niedosytu i chcesz nauczyć się czegoś nowego? Masz inne problemy? Jeżeli choć na jedno z powyższych pytań odpowiedziałaś/ odpowiedziałeś TAK, to nasz Program jest właśnie dla Ciebie.

„Radomskie kadry kultury” to spersonalizowany program szkoleniowy, skierowany do wszystkich zainteresowanych organizatorek i organizatorów życia kulturalnego w Radomiu i powiecie radomskim, zarówno zrzeszonych, jak i freelancerów: pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, animatorów kultury, niezrzeszonych działaczy społecznych, artystów, menedżerów wydarzeń kulturalnych itd.

Program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, w oparciu o autorski pomysł Fundacji Obserwatorium – „Spersonalizowany program podnoszenia kompetencji stołecznych kadr kultury”.

Udział w Programie jest bezpłatny. Rekrutacja rozpocznie się 15 czerwca 2018 i potrwa do 15 lipca 2018 roku włącznie lub do wyczerpania miejsc.

REGULAMIN PROGRAMU „RADOMSKIE KADRY KULTURY”

 

Program „Radomskie kadry kultury” jest realizowany w ramach projektu „Rozwój kadr kultury powiatu radomskiego”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Edukacja kulturalna”.

Idea: Nie narzucamy programu szkoleniowego. Pomagamy utrwalić wiedzę.

Program ma na celu podniesienie kompetencji pracowników sektora kultury Radomia i powiatu radomskiego, zarówno w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, jak i w innych, istotnych dla środowiska dziedzinach.

Tym, co wyróżnia nasz Program, jest indywidualne podejście do każdej Uczestniczki i każdego Uczestnika. Szczegółowy plan szkoleniowy zostanie stworzony z uwzględnieniem sytuacji każdej z osób biorących udział w Programie – w oparciu o profesjonalną diagnozę ich potrzeb i oczekiwań. To Państwo, przy wsparciu ekspertów, wypracują zakres tematyczny warsztatów i szkoleń. To Państwo będą prawdziwymi autorami swoich osobistych programów!

Drugą unikalną cechą Programu jest mentoring, jako uzupełnienie cyklu warsztatów i szkoleń. W ramach Programu nawiążą Państwo współpracę z ekspertem, który – jako mentor – pomoże Państwu wypróbować nabytą wiedzę w praktyce. Wspólnie z mentorem wprowadzą Państwo zmiany w życie!

Etap 1: Nabór oraz profesjonalna diagnoza potrzeb i oczekiwań (15.06-24.08.2018)

Analiza potrzeb szkoleniowych rozpoczyna się już na etapie naboru. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie szczegółowego kwestionariusza rejestracyjnego, badającego Państwa potrzeby i oczekiwania. Zebrane kwestionariusze zostaną opracowane przez zewnętrznych ekspertów, którzy sporządzą katalog rekomendowanych Państwu obszarów szkoleniowych.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/sqerWdKaggXMRafk2.

Informacja o przyjęciu do Programu zostanie Państwu przesłana najpóźniej do 31 lipca 2018 roku włącznie.

Państwa spersonalizowane programy zostaną opracowane po zakończeniu naboru i dostarczone Państwu do 24 sierpnia 2018 roku włącznie.

Etap 2: Warsztaty wprowadzające (01.09-15.09.2018)

Inauguracją części szkoleniowej Programu będą warsztaty wprowadzające. Przewidziane zostały dwa rodzaje tychże warsztatów – oba w formie gier interaktywnych/symulacyjnych, których tematyka będzie dotyczyła współpracy oraz wspólnego rozwiązywania problemów. Każda Uczestniczka i każdy Uczestnik weźmie udział w jednym rodzaju warsztatu. Przydziału do poszczególnych grup dokonają eksperci, w oparciu o przeprowadzone diagnozy.

Etap 3: Spersonalizowane programy warsztatów i szkoleń (15.09-30.11.2018)

Spersonalizowane programy będą obejmowały od 2 do 4 warsztatów kompetencyjnych.

Zakres tematyczny i scenariusze poszczególnych warsztatów zostaną opracowane na podstawie Państwa potrzeb i oczekiwań oraz w oparciu o doświadczenie naszych ekspertów. Przykładowe obszary szkoleniowe to:

 • Edukacja kulturalna w teorii i praktyce;
 • Badania społeczne w obszarze kultury (np. diagnozy problemów, potrzeb i potencjału, mapowanie odbiorców i in.);
 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z różnymi grupami odbiorców;
 • Budowanie marki w obszarze kultury (odbiorcy, strategia, komunikacja);
 • Promocja działalności kulturalnej;
 • Metody pracy projektowej i fundraising;
 • Myślenie strategiczne w obszarze kultury;
 • Partnerstwa lokalne i tworzenie sieci w kulturze;
 • Programy komputerowe i aplikacje internetowe jako wsparcie działalności kulturalnej;
 • Komunikacja interpersonalna i metody rozwiązywania konfliktów.

Szkolenia będą się odbywały na terenie Radomia, w dni powszednie, w okresie od 15 września do 30 listopada 2018 roku włącznie.

Etap 3: Praca z mentorem (15.10-15.12.2018)

Po realizacji minimum połowy rekomendowanych szkoleń będą Państwo mogli nawiązać współpracę z jednym z ekspertów Programu. Współpraca ta będzie się odbywała w małych grupach: od 2 do 4 osób reprezentujących jedną instytucję/organizację lub zainteresowanych zgłębieniem danego zagadnienia. Zadaniem eksperta-mentora będzie wesprzeć Państwa przy realizacji konkretnego, określonego przez Państwa zadania. Wsparcie to będzie miało postać konsultacji: osobistych, telefonicznych lub mailowych – w zależności od indywidualnych ustaleń. Mentor będzie czuwał nad realizacją zaproponowanego przez Państwa planu działań, monitorował, czy plan jest wdrażany zgodnie z jego sugestiami. Wskazówki mentora dadzą Państwu szansę na perfekcyjne wykonanie zadania!

Jakie zadanie można zrealizować w ramach współpracy mentorskiej? W zależności od Państwa potrzeb może to być:

 • stworzenie planu działań edukacyjnych;
 • zmapowanie odbiorców Państwa działań;
 • zmapowanie potencjalnych partnerów;
 • plan rozwoju i współpracy/ nawiązywania partnerstw;
 • stworzenie skutecznych narzędzi komunikacji z odbiorcami w środowisku nowych mediów;
 • napisanie wniosku o dofinansowanie;
 • opracowanie standardów autoewaluacji;
 • i wiele innych…

Kontakt:

Alicja Gryz-Wasil

Nr tel.: 790-755-444

Katarzyna Wiśniewska

Nr tel.: 506-869-810

(prosimy o telefony w godz. 9-15)

e-mail: kadrykultury.radom@gmail.com