Pracownia Nowych Mediów

W lipcu 2018 roku została podpisana umowa między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. Umowa dotyczy dofinansowania zadania „Nowe Media narzędziem edukacji kulturalnej” w ramach programu Infrastruktura domów kultury. Projekt dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowanie MKiDN wynosi  226 000 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 491 000 zł. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Radomia.

Cel projektu

Pracownia Nowych Mediów jest jednym z elementów szerokiego planu zmian, zarówno merytorycznych jak i infrastrukturalnych, w kształceniu z zakresu edukacji kulturalnej, w oparciu o jeden z obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu – Kuźnię Artystyczną.

Zakłada adaptację, modernizację i wyposażenie pomieszczeń położonych na poziomie -1 obiektu przy ul. Daszyńskiego 5 i utworzenia w nich: wirtualnego studia telewizyjnego, post produkcji oraz news roomu, pracowni animacji filmowej i dźwiękowej. W oparciu o wielofunkcyjną salę widowiskową, zlokalizowaną na parterze budynku – studia filmowego.

Głównym celem projektu jest włączenie w edukację kulturalną nowych technologii. Innowacyjną stroną zakładanych działań jest stopniowe przechodzenie z dotychczasowego sposobu realizowania zajęć w warsztaty tematyczne, a następnie „studiowanie” wybranego/wybranych zagadnień. Pracownia Nowych Mediów jest pierwszym etapem planowanych zmian.

 

Autorkami projektów zagospodarowania przestrzeni są: Marta Orzechowska-Ochnia i Aleksandra Kwiecień z Katedry Architektury i Wzornictwa Wydziału Sztuki UTH.

 

Pracownia Nowych Mediów w Kuźni Artystycznej [ZDJĘCIA]

 

400 tys. zł dla Amfiteatru od Ministra Kultury!

mkidn_01_cmyk