Pracownia Nowych Mediów

Otwieramy się dla Was

Jesienią 2019 r. rozpoczynamy pierwszy sezon działalności Pracowni Nowych Mediów. Otwieramy nowoczesną perspektywę edukacji multimedialnej. Chcemy we współpracy z Wami tworzyć projekty w oparciu o nowe technologie.

W naszej ofercie znajdziecie zajęcia: dziennikarsko-multimedialne, filmowe, dźwiękowe, graficzne, fotograficzne, animacji i wiele innych. Będziemy działać projektowo, czyli efektem naszych prac będą konkretne filmy, fotografie, programy telewizyjne, słuchowiska etc., ale przede wszystkim – zdobyta wiedza. Stawiamy na praktykę!

Wszystkie sekcje działające w Pracowni będą współpracować przy realizacji projektów, dzięki czemu uczestnicy mają szansę wymieniać się doświadczeniami, a także poszerzać własne horyzonty i zdobywać cenne znajomości.

Pracownia Nowych Mediów to przestrzeń zlokalizowana na poziomie -1 budynku Kuźni Artystycznej przy ul. Daszyńskiego 5 w Radomiu. Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji 6 profesjonalnie wyposażonych pracowni: newsroom, telewizyjną, dźwiękową, radiową, fotograficzną i animacji.
Ponadto hall główny Pracowni jest przestrzenią, która może posłużyć do spotkań uczestników, prac koncepcyjnych nad wspólnymi projektami, ale również jako miejsce, które może stanowić zaplecze dla prac charakteryzatorskich lub prezentacji.

Chcemy udostępniać Pracownię uczestnikom nie tylko wtedy, kiedy mają zaplanowane godziny zajęć, ale również wtedy, kiedy ich praca nad projektami wymaga poświęcenia dodatkowego czasu.

Naszym celem jest również wychowanie liderów, którzy byliby przewodnikami i opiekunami dla swoich kolegów z mniejszym stażem. Chcielibyśmy, aby docelowo Pracownia była miejscem, które żyje aktywnością Uczestników i które jest przez nich współtworzone, dlatego otwieramy się dla Was i na Was – na Wasze pomysły, sugestie.

Nasza propozycja zajęć na sezon 2019/20

Dziennikarstwo multimedialne – zajęcia skierowane do wszystkich zainteresowanych szerokim zakresem dziennikarstwa. Nauczycie się tutaj, jak napisać teksty do gazety, przeprowadzić wywiad, poprowadzić audycję radiową i telewizyjną. Tutaj również znajdą miejsce ci, którzy chcieliby za pomocą profesjonalnego sprzętu i studia uczyć się robić materiały audio i wideo.  Wiek uczestników: od 12-tu lat.

Mali youtuberzy – Zajęcia edukacyjno-zabawowe dla najmłodszych, których celem jest nauka tworzenia krótkich różnotematycznych filmików oraz umieszczanie ich w popularnych serwisach internetowych. Wiek uczestników 7-12 lat.

Fotografia kreatywna – Nauka fotografii od podstaw. Praca w studio. Fotografia reportażowa. Techniki cyfrowe i analogowe. Praca z programami edycyjnymi, a także w ciemni fotograficznej. Wiek uczestników: Od 12 lat.

Cyfrowa grafika projektowa – Edukacja w zakresie projektowania graficznego. Tworzenie ulotki, plakatu, grafiki internetowej. Projektowanie ciekawych artystycznie projektów autorskich. Wiek uczestników: od 12 lat.

Reżyseria filmowa – Zajęcia dla osób pragnących robić swoje filmy fabularne i dokumentalne. Uczestnicy uczą się tworzyć krótkie filmy w znanych gatunkach, od napisania scenariusza, przez pracę na planie filmowym do postprodukcji. Wiek uczestników: od 12 lat.

Radom 3D – Projektowanie w przestrzeni 3D. Tworzenie wirtualnej mapy miasta. Poznawanie technik rejestracji filmów w technice 360 stopni.  Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań również za pomocą telefonu. Wiek uczestników: od 10 lat.

Studio dźwięków – Techniki zapisu i łączenia dźwięków. Tworzenie muzyki bez pomocy instrumentów. Realizacja słuchowisk. Praca ze studiem dźwięku na specjalistycznym oprogramowaniu. Wiek uczestników: od 12 lat.

Animacja –  Tworzenie filmów animowanych w różnorodnej stylistyce.  Nauka projektowania scenografii oraz poznanie przeróżnych technik wykonania filmu plastycznego. Uczestnicy będą za pomocą kreatywnego przedstawienia opowiadać wymyślone przez siebie historie.

Kreatywne smartfonowanie – Poznawanie edukacyjnych i użytkowych możliwości aplikacji w telefonie. Smartfon jako narzędzie do tworzenia ciekawych prac z zakresu sztuki i kultury. Alternatywne wykorzystywanie znanych narzędzi telefonu do prezentowania ciekawych projektów. Wiek uczestników: od 9 lat.

Jak zostać Uczestnikiem?

Wszelkie informacje dotyczące naboru udzielamy pod adresem pnm@amfiteatr.radom.pl oraz pod numerem telefonu 48 364 29 68 wew. 33.

Zapoznaj się z:

Odwiedź nas też na www.facebook.com/pracownianowychmediow

——————————————

Historia

W lipcu 2018 roku została podpisana umowa między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. Umowa dotyczy dofinansowania zadania „Nowe Media narzędziem edukacji kulturalnej” w ramach programu Infrastruktura domów kultury. Projekt dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowanie MKiDN wynosi  226 000 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 491 000 zł. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Radomia.

Cel projektu

Pracownia Nowych Mediów jest jednym z elementów szerokiego planu zmian, zarówno merytorycznych jak i infrastrukturalnych, w kształceniu z zakresu edukacji kulturalnej, w oparciu o jeden z obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu – Kuźnię Artystyczną.

Zakłada adaptację, modernizację i wyposażenie pomieszczeń położonych na poziomie -1 obiektu przy ul. Daszyńskiego 5 i utworzenia w nich: wirtualnego studia telewizyjnego, post produkcji oraz news roomu, pracowni animacji filmowej i dźwiękowej. W oparciu o wielofunkcyjną salę widowiskową, zlokalizowaną na parterze budynku – studia filmowego.

Głównym celem projektu jest włączenie w edukację kulturalną nowych technologii. Innowacyjną stroną zakładanych działań jest stopniowe przechodzenie z dotychczasowego sposobu realizowania zajęć w warsztaty tematyczne, a następnie „studiowanie” wybranego/wybranych zagadnień. Pracownia Nowych Mediów jest pierwszym etapem planowanych zmian.

 

Autorkami projektów zagospodarowania przestrzeni są: Marta Orzechowska-Ochnia i Aleksandra Kwiecień z Katedry Architektury i Wzornictwa Wydziału Sztuki UTH.

Pracownia Nowych Mediów gotowa do działań twórczych!

 

Pracownia Nowych Mediów w Kuźni Artystycznej [ZDJĘCIA]

 

400 tys. zł dla Amfiteatru od Ministra Kultury!

mkidn_01_cmyk