Turniej Słowa

W 2000 roku Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” zainicjował wydarzenie pt. Turniej Słowa. Jest to cykliczny konkurs recytatorski odbywający się zawsze pod koniec roku i mający na celu propagowanie literatury polskiej oraz kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego i doskonalenie umiejętności recytatorskich.

Turniej obejmuje trzy kategorie: recytacja, wywiedzione ze słowa oraz monodram. Udział w Turnieju mogą brać osoby, które ukończyły 15 lat.

Komisja złożona ze specjalistów z dziedziny literatury i recytacji ocenia wykonawców pod względem doboru repertuary, oryginalności i trafności interpretacji oraz kultury słowa. Nagrody przyznawane są za trzy pierwsze miejsca oraz dla osoby wyróżnionej.

Do tej pory odbyło się jedenaście edycji Turnieju Słowa, z których każda koncentrowała się na twórczości jednego bądź wielu autorów. W 2005 roku Turniej dotyczył twórczości Jana Kochanowskiego, a w 2006 polskich noblistów. Rok 2010 to twórczość Juliusza Słowackiego. Obecny 2011 rok, z uwagi na rok Czesława Miłosza, skoncentruje się na jego twórczości.

Turniej Słowa

Turniej Słowa

Turniej Słowa

Turniej Słowa

 

Wpisz komentarz