Zamówienia i przetargi

Protokół z wyboru ofert dotyczących sprzedaży środków trwałych (saksofonów) postawionych w stan likwidacji będących na stanie MOK „Amfiteatr”.

Zobacz protokół (PDF, 900 KB)

Data zamieszczenia: 27.02.2020

—————————————————————————————

Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych postawionych w stan likwidacji

Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 11/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” z dnia 21.08.2019 w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym i nieruchomym, Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu informuje wszystkich zainteresowanych, że posiada do sprzedaży środki trwałe – saksofony postawione w stan likwidacji z uwagi na znaczny stopień zużycia i fakt, że są one zbędne do funkcjonowania ośrodka:

  1. Saksofon altowy Yamaha YAS-575AL, data zakupu: 08.02.2011
  2. Saksofon barytonowy The Parisian Ambassador, data zakupu: 01.06.2010

Osoby zainteresowane kupnem prosimy o złożenie pisemnej oferty na adres: Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Parkowa 1 do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem – „SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH” – w terminie do 14.02.2020.

Załączniki

Ogłoszenie (PDF, 1,3 MB)

Formularz ofertowy (DOC, 15KB)

Umowa sprzedaży rzeczy używanej (DOC, 40 KB)

Data zamieszczenia: 11.02.2020

—————————————————————————————

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Nazwa zadania: pn.  DOSTAWA SPRZĘTU NA POTRZEBY PRACOWNI ANIMACJI I PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „NOWE MEDIA NARZĘDZIEM EDUKACJI KULTURALNEJ. ETAP II”

Informacja o unieważnieniu postępowania (JPG, 45 KB)

Data zamieszczenia: 19.09.2019

—————————————————————————————

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: pn.  ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, USYTUOWANYCH W PIWNICY BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA PRACOWNIĘ ZAJĘĆ w ramach zadania inwestycyjnego pn. „NOWE MEDIA NARZĘDZIEM EDUKACJI KULTURALNEJ. ETAP II

Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 1,3 MB)

Data zamieszczenia: 11.09.2019

—————————————————————————————

Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy: DOSTAWA SPRZĘTU NA POTRZEBY PRACOWNI ANIMACJI I PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „NOWE MEDIA NARZĘDZIEM EDUKACJI KULTURALNEJ. ETAP II”

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 550 KB)

SIWZ Amfiteatr (PDF, 650 KB)

załącznik nr 1 Formularz ofertowy (doc, 300 KB)

załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (zip, 4200 KB KB)

załącznik nr 3 Jednolite oświadczenie wykonawcy (doc, 120 KB)

załącznik nr 4 Projekt umowy popr. (PDF, 620 KB)

załącznik nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa (doc, 30 KB)

załącznik nr 6 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (doc, 20 KB)

Data zamieszczenia: 05.09.2019

—————————————————————————————

Protokół z otwarcia ofert

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania: pn.  ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, USYTUOWANYCH W PIWNICY BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA PRACOWNIĘ ZAJĘĆ w ramach zadania inwestycyjnego pn. „NOWE MEDIA NARZĘDZIEM EDUKACJI KULTURALNEJ. ETAP II

Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 700 KB)

Data zamieszczenia: 03.09.2019

—————————————————————————————

Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, USYTUOWANYCH W PIWNICY BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA PRACOWNIĘ ZAJĘĆ w ramach zadania inwestycyjnego pn. „NOWE MEDIA NARZĘDZIEM EDUKACJI KULTURALNEJ. ETAP II”

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Amfiteatr

załącznik nr 1 Formularz ofertowy

załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 Jednolite oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 4 Projekt umowy

załącznik nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Data zamieszczenia: 19.08.2019

—————————————————————————————

 

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w budynku MOK „Amfiteatr”, Kuźnia Artystyczna przy ul. Daszyńskiego 5 w Radomiu realizowane w ramach zadań „Nowe Media narzędziem edukacji kulturalnej” oraz „Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie przy ul. Daszyńskiego 5”.

Zamówienie o wyborze oferty (PDF, 900 KB)

Data zamieszczenia: 14.09.2018

 

Informacja o otwarciu ofert

Dotyczy zadania  realizowanego w ramach projektu „Nowe Media narzędziem edukacji kulturalnej” oraz „Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie przy ul. Daszyńskiego 5”

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT_10_09_2018

Data zamieszczenia: 10.09.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w budynku MOK „Amfiteatr”, Kuźnia Artystyczna przy ul. Daszyńskiego 5 w Radomiu realizowane w ramach zadań „Nowe Media narzędziem edukacji kulturalnej” oraz „Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie przy ul. Daszyńskiego 5”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Amfiteatr

załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Program Funkcjonalno-Użytkowy (2)

załącznik nr 3 Jednolite oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 3a Oświadczenie RODO

załącznik nr 3 do PFU -wykaz sprzętu specjalistycznego

załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy

załącznik nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Data zamieszczenia: 23.08.2018

—————————————————————————————

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2, 26-600 Radom.

Pobierz dokument (pdf – 0.8 MB)

Data zamieszczenia: 11.08.2015

—————————————————————————————

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 16.

Pobierz dokument (pdf – 0.8 MB)

Data zamieszczenia: 11.08.2015

—————————————————————————————

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu, ul. Malczewskiego 16

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

—————————————————————————————

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Radom: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 16”.

Numer ogłoszenia:  159820 – 2015;

Załączniki:
SIWZ_Resursa (pdf – 0,4 MB)
Załączniki 1-6 (ZIP – 25 MB)

Data zamieszczenia: 30.06.2015

—————————————————————————————

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Scena Obozisko ul.Śniadeckich 2, 26-600 Radom

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

—————————————————————————————

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

„Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury „Scena Obozisko”, ul. Śniadeckich 2, 26-600 Radom”.

Numer ogłoszenia:  158948 – 2015;

Załączniki:

Zapytania przetargowe-Scena Obozisko

SIWZ_Scena_Obozisko (pdf – 0,4 MB)
Załączniki 1-5 (rar – 4.2 MB)

Data zamieszczenia: 29.06.2015

—————————————————————————————

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

dotyczy zamówienie o nazwie: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska 26-600 Radom ul. Malczewskiego 16”.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (doc)

—————————————————————————————

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

„Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 16”.

Numer ogłoszenia:  84425 – 2015;

Załączniki:
SIWZ_Resursa (pdf – 0,4 MB)
Załączniki 1-6 (ZIP – 25 MB)

Data zamieszczenia: 10.06.2015

—————————————————————————————

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury „AMFITEATR” w Radomiu z wymianą instalacji wewnętrznej c.o. i wentylacji mechanicznej.

Pobierz dokument (jpg – 0.8 MB)

Data zamieszczenia: 12.05.2015

—————————————————————————————

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury „AMFITEATR” w Radomiu z wymianą instalacji wewnętrznej c.o. i wentylacji mechanicznej.

Pobierz dokument (pdf – 5.7 MB)

Data zamieszczenia: 4.05.2015
—————————————————————————————

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

„Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury „AMFITEATR” w Radomiu z wymianą instalacji wewnętrznej c.o. i wentylacji mechanicznej”.

Numer ogłoszenia:  50555-2015;

Załączniki:
SIWZ_termo_amfiteatr_radom (pdf – 9,6 MB)
Zal.nr.1 (doc – 30 KB)
Zal.nr.2 (doc – 30 KB)
Zal.nr.3 (doc – 30 KB)
Zal.nr.4 (doc – 30 KB)
Zal.nr.5 (doc – 30 KB)
Zal.nr.6 (doc – 30 KB)
Zal.nr.7 (doc – 150 KB)
Zal.nr_8-12-dokumentacja_projektowa (rar – 10 MB)
Modyfikacja_SIWZ (pdf – 1 MB)

Data zamieszczenia: 10.04.2015

—————————————————————————————

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: Rozbiórka części estakady i wzmocnienie pozostałej części estakady przy Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w Radomiu”.

Pobierz dokument (jpg – 1.4 MB)

Data zamieszczenia: 18.02.2015
—————————————————————————————

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: Rozbiórka części estakady i wzmocnienie pozostałej części estakady przy Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w Radomiu.

Pobierz dokument (pdf – 4.7 MB)

Data zamieszczenia: 12.02.2015
—————————————————————————————

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Rozbiórka części estakady i wzmocnienie pozostałej części estakady przy Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w Radomiu

Numer ogłoszenia: 2482 – 2015;

Załączniki:
siwz_estakad (pdf – 6,2 MB)
ogloszenie_o_zamowieniu_estakad (pdf – 3,3)
Zal.nr.1 (doc – 30 KB)
Zal.nr.2 (doc – 30 KB)
Zal.nr.3 (doc – 30 KB)
Zal.nr.4 (doc – 30 KB)
Zal.nr.5 (doc – 30 KB)
Zal.nr.6 (doc – 30 KB)
Zal.nr.7 (doc – 80 KB)
zalacznik_nr_8 (rar – 5 MB)

Data zamieszczenia: 7.01.2015
—————————————————————————————

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie „Budowa węzłów cieplnych zasilanych z MSC w budynkach Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu”.

Pobierz dokument (doc – 0.5 MB)

Data zamieszczenia: 28.10.2014
—————————————————————————————

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: „Budowa węzłów cieplnych zasilanych MSC w budynkach Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu”.

Pobierz dokument (pdf – 0.5 MB)

Data zamieszczenia: 20.10.2014
—————————————————————————————

Ogłoszenie o przetargu

Budowa węzłów cieplnych zasilanych z MSC w budynkach Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu

Data zamieszczenia: 22.09.2014

—————————————————————————————

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: Budowa węzłów cieplnych zasilanych z MSC  w budynkach Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu.

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

—————————————————————————————

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury „Kuźnia Artystyczna” w Radomiu ul. Daszyńskiego 5, z wymianą instalacji c.o.”

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

—————————————————————————————

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami termomodernizacyjnymi w budynkach  Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu” (wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pobierz dokument (doc)

Data zamieszczenia: 15.09.2014
—————————————————————————————