Projekt: Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia

8 września 2014 roku w Warszawie została podpisana umowa dwustronna pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr” w Radomiu o dofinansowanie w formie dotacji projektu pt: „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach samorządowych instytucji kultury w Radomiu”.

Wartość przedsięwzięcia: 2 472 040 PLN
Kwota dotacji: 2 031 000 PLN

nfosigw_dofinansowano_pl_m