Dofinansowanie z MKiDN

W kwietniu 2015 roku została podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadań w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Umowa została zawarta między Dyrektorem Narodowego Centrum Kultury a Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. W związku z umową MOK „Amfiteatr” realizuje zadanie „Zakup wyposażenia na potrzeby Klubu Osób Niepełnosprawnych”.

mkidn_01_cmyk