Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” – siedziba główna 
ul. Parkowa 1, Radom 26-600
tel/fax 48-364-29-68
amfiteatr.radom@wp.pl

                         Dyrektor                                                                     Z-ca Dyrektora ds. artystycznych 
Waldemar Dolecki                                                                                   Jerzy Skwarek
dyrektor@amfiteatr.radom.pl                                                      jerzy.skwarek@amfiteatr.radom.pl

Z-ca Dyrektora ds organizacyjnych                                          Główny Księgowy
Honorata Wietraszuk                                                                              Agnieszka Dyjas
honorata.wietraszuk@amfiteatr.radom.pl                                          agnieszka.dyjas@amfiteatr.radom.pl

             Starszy Księgowy                                                             Kierownik ds. organizacyjnych
           Emilia Wiech                                                                                     Małgorzata Kraska
emilia.wiech@amfiteatr.radom.pl                                               malgorzata.kraska@amfiteatr.radom.pl

 

Kierownik ds. administracyjnych
Dorota Wolańska
dorota.wolanska@amfiteatr.radom.pl

Organizacja imprez
Paweł Błach
pawel.blach@amfiteatr.radom.pl

Anna Dudziak
anna.dudziak@amfiteatr.radom.pl

Realizator Dzwięku

Łukasz Makowiecki
akustyk@amfiteatr.radom.pl 

Promocja, kontakt z mediami
Katarzyna Wiśniewska
promocja@amfiteatr.radom.pl

Kuźnia Artystyczna
ul. Daszyńskiego 5, Radom 26-600
tel/fax 48 679-61-03
kuznia.amfiteatr@gmail.com

Kierownik ds. edukacji kulturalnej
Alicja Gryz – Wasil
kierownik.kuznia@amfiteatr.radom.pl

Scena Obozisko
ul. Śniadeckich 2, Radom 26-600
tel 667 901 915
scena.obozisko@amfiteatr.radom.pl

Instruktor ds. działalności środowiskowej
Wiesław Anduła
wieslaw.andula@amfiteatr.radom.pl

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia

 

Logo MOK „Amfiteatr” – pobierz (rar 5.4 MB)

Wyświetl większą mapę