Klub Osób Niepełnosprawnych

W budynku „Scena Obozisko” przy ul. Śniadeckich 2 działa Klub Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest m.in. zachęcenie osób niepełnosprawnych do rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym Radomia.

Klub prowadzony jest przez MOK „Amfiteatr” oraz MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.

Nowości w Klubie

Od listopada 2015 roku zajęcia w Klubie odbywają się od poniedziałku do czwartku.

Rodzaje zajęć:

plastyczne i z rękodzieła artystycznego, origami, teatralne, muzyczne, aktywizujące fizyczne i umysłowo i inne zajęcia tematyczne. Na wyposażeniu Klubu są: bilard, tenis stołowy gry planszowe i szachy.

Cyklicznie odbywają się zajęcia z psychologiem, karaoke, prelekcje, wycieczki, grill, wyjścia do kina, teatru, muzeum oraz różne spotkania okolicznościowe.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach KON jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz pełnoletniość.

Wszystkich zainteresowanych zajęciami w Klubie prosimy o kontakt:

– MOK „Amfiteatr” – ul. Parkowa 1, ul. Śniadeckich 2
tel. 667 901 915,  48 364 29 68.
e-mail: amfiteatr.radom@wp.pl

– MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu – ul. Limanowskiego 134
tel. 48 360 84 89
dominika.wojcik@mops.radom.pl