Cennik zajęć

Cennik zajęć prowadzonych w Kuźni Artystycznej ul. Daszyńskiego 5 w sezonie 2018/2019

CENNIK ZAJĘĆ W KUŹNI ARTYSTYCZNEJ

Terminy płatności:

1. PRZELEWEM: do 10-go dnia  każdego miesiąca na konto bankowe: Bank S.A. II/O Radom ul. Piłsudskiego 15; nr konta: 07 1240 3259 1111 0000 2989 9522; tytułem: imię i nazwisko uczestnika zajęć; rodzaj zajęć; za jaki miesiąc.

2. GOTÓWKĄ: do 10-go dnia każdego miesiąca