Dofinansowanie z MKiDN

mkidn_01_cmyk

W lipcu 2018 roku została podpisana umowa między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. Umowa dotyczy dofinansowania zadania „Nowe Media narzędziem edukacji kulturalnej” w ramach programu Infrastruktura domów kultury. Projekt dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowanie MKiDN wynosi  226 000 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 491 000 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

——————————

W sierpniu 2017 roku została podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadań w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Umowa została zawarta między Dyrektorem Narodowego Centrum Kultury a Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr” w Radomiu.

W związku z umową MOK „Amfiteatr” realizuje zadanie „Zwiększenie potencjału Ośrodka Kultury ”Amfiteatr” w obszarze edukacji kulturalnej„.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki z dofinansowania MOK „Amfiteatr” przeznaczył na zakup nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego, który zapewnia profesjonalną oprawę każdej imprezy.

——————————

W czerwcu 2017 roku została podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadań w ramach programu Edukacja kulturalna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Umowa została zawarta między Dyrektorem Narodowego Centrum Kultury a Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr” w Radomiu.

W związku z umową MOK „Amfiteatr” realizuje zadanie „Fosa pełna kultury„.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

——————————

W kwietniu 2015 roku została podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadań w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Umowa została zawarta między Dyrektorem Narodowego Centrum Kultury a Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. W związku z umową MOK „Amfiteatr” realizuje zadanie „Zakup wyposażenia na potrzeby Klubu Osób Niepełnosprawnych„.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.