Przejdź do treści

Zawirowania Radomskie – mistrzowie z Przystałowic Małych [ZDJĘCIA]

W sobotę bawiliśmy się na karnawałowych „Zawirowaniach Radomskich” na Scenie Obozisko. Najpierw na warsztatach przyśpiewkowych i tanecznych, potem swoje umiejętności ich uczestnicy mogli przetestować w praktyce – na zabawie tanecznej
Warsztaty przyśpiewkowe poprowadził Tadeusz Cieślak, znany i ceniony śpiewak z Przystałowic Małych – okolice Przysuchy. Warsztaty taneczne Marianna i Tadeusz Cieślakowie, znakomita para tancerzy z Przystałowic Małych.
Warsztaty były realizowane w ramach stypendium z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Do tańca zagrała wieczorem m.in. Kapela Jana Kmity z Przystałowic Małych.