Przejdź do treści

Kontakt > Zamówienia i przetargi

Zamówienia i przetargi

– Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Sprzedaż i dostarczenie sprzętu elektronicznego do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej i online”

dotyczy realizacji projektu pn. „Amfiteatr w sieci” współfinansowanego w ramach umowy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr“ a Narodowym Centrum Kultury w ramach programu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” – Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Data zamieszczenia: 21.12.2021


– Miejski Ośrodek Kultury “Amfiteatr” w Radomiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:

„Sprzedaż i dostarczenie sprzętu elektronicznego do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej i online”

na potrzeby realizacji projektu pn. „Amfiteatr w sieci” współfinansowanego w ramach umowy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr“ a Narodowym Centrum Kultury w ramach programu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” – Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Data zamieszczenia: 29.11.2021– Protokół z wyboru ofert dotyczących sprzedaży środków trwałych (saksofonów) postawionych w stan likwidacji będących na stanie Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr:

Zobacz protokół

Data zamieszczenia: 27.02.2020


– Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych postawionych w stan likwidacji:

Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 11/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” z dnia 21.08.2019 w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym i nieruchomym, Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu informuje wszystkich zainteresowanych, że posiada do sprzedaży środki trwałe – saksofony postawione w stan likwidacji z uwagi na znaczny stopień zużycia i fakt, że są one zbędne do funkcjonowania ośrodka: Saksofon altowy Yamaha YAS-575AL, data zakupu: 08.02.2011 Saksofon barytonowy The Parisian Ambassador, data zakupu: 01.06.2010

Osoby zainteresowane kupnem prosimy o złożenie pisemnej oferty na adres: Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Parkowa 1 do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem – „SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH” – w terminie do 14.02.2020.

Załączniki:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Umowa sprzedaży rzeczy używanej

Data zamieszczenia: 11.02.2020


– Informacja o unieważnieniu postępowania:

Nazwa zadania: pn.  DOSTAWA SPRZĘTU NA POTRZEBY PRACOWNI ANIMACJI I PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „NOWE MEDIA NARZĘDZIEM EDUKACJI KULTURALNEJ. ETAP II”

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data zamieszczenia: 19.09.2019


– Zawiadomienie o wyborze oferty:

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: pn.  ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, USYTUOWANYCH W PIWNICY BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA PRACOWNIĘ ZAJĘĆ w ramach zadania inwestycyjnego pn. „NOWE MEDIA NARZĘDZIEM EDUKACJI KULTURALNEJ. ETAP II

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data zamieszczenia: 11.09.2019


– Ogłoszenie o zamówieniu:

Dotyczy: DOSTAWA SPRZĘTU NA POTRZEBY PRACOWNI ANIMACJI I PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „NOWE MEDIA NARZĘDZIEM EDUKACJI KULTURALNEJ. ETAP II”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Amfiteatr

załącznik nr 1 Formularz ofertowy

załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 Jednolite oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 4 Projekt umowy popr.

załącznik nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Data zamieszczenia: 05.09.2019


– Protokół z otwarcia ofert:

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania: pn.  ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, USYTUOWANYCH W PIWNICY BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA PRACOWNIĘ ZAJĘĆ w ramach zadania inwestycyjnego pn. „NOWE MEDIA NARZĘDZIEM EDUKACJI KULTURALNEJ. ETAP II

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data zamieszczenia: 03.09.2019


– Ogłoszenie o zamówieniu:

Dotyczy: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, USYTUOWANYCH W PIWNICY BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA PRACOWNIĘ ZAJĘĆ w ramach zadania inwestycyjnego pn. „NOWE MEDIA NARZĘDZIEM EDUKACJI KULTURALNEJ. ETAP II”

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Amfiteatr

załącznik nr 1 Formularz ofertowy

załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 Jednolite oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 4 Projekt umowy

załącznik nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Data zamieszczenia: 19.08.2019


– Informacja o wyborze oferty:

Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w budynku MOK „Amfiteatr”, Kuźnia Artystyczna przy ul. Daszyńskiego 5 w Radomiu realizowane w ramach zadań „Nowe Media narzędziem edukacji kulturalnej” oraz „Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie przy ul. Daszyńskiego 5”.

Zamówienie o wyborze oferty

Data zamieszczenia: 14.09.2018