Przejdź do treści

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i fotograficznego

rozstrzygniecie_konkursu_kartka_bozonarodzeniowa_kon_600We czwartek 3 grudnia 2015 roku w budynku „Scena Obozisko” odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Tematem konkursu była kartka bożonarodzeniowa i mogli w nim uczestniczyć uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe.
Tego samego dnia rozstrzygnięto konkurs fotograficzny dla członków Klubu Osób Niepełnosprawnych. Konkurs był częścią warsztatów fotograficznych przeprowadzonych w Klubie.
Wyniki konkursu fotograficznego:
– Pierwsze miejsce: Jakub Kramek
– Drugie miejsce: Zbigniew Rola
Wyniki konkursu plastycznego „Kartka bożonarodzeniowa”:
– Pierwsze miejsce: Jadwiga Kik – Klub Osób Niepełnosprawnych
– Drugie miejsce: Marcin Kornaszewski – Warsztaty Terapii Zajęciowej – ul. Królowej Jadwigi
– Trzecie miejsce: Klaudia Podgórska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących
– Wyróżnienie: Leokadia Sobkowicz – Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy