Przejdź do treści
 • W organizacji FREE(RA)DOM FESTIVAL wzięły udział wszystkie radomskie instytucje kulturalne. Chcemy, aby obchody w następnych latach zyskały rangę dużego ogólnopolskiego wydarzenia.

  1/4

 • Dzięki współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego możemy z powodzeniem realizować założenia programowe.

  2/4

 • Zaangażowanie popłaca! W 40 urodzinach Amfiteatru swój udział wziął Artur Andrus dając niepowtarzalny koncert.

  3/4

 • Ubiegły rok zakończyliśmy muzyczną ucztą! Stanisław Soyka wystąpił przed publicznością Amfiteatru w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

  4/4

O nas > Współpraca

Współpraca

 • W organizacji FREE(RA)DOM FESTIVAL wzięły udział wszystkie radomskie instytucje kulturalne. Chcemy, aby obchody w następnych latach zyskały rangę dużego ogólnopolskiego wydarzenia.

  1/4

 • Dzięki współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego możemy z powodzeniem realizować założenia programowe.

  2/4

 • Zaangażowanie popłaca! W 40 urodzinach Amfiteatru swój udział wziął Artur Andrus dając niepowtarzalny koncert.

  3/4

 • Ubiegły rok zakończyliśmy muzyczną ucztą! Stanisław Soyka wystąpił przed publicznością Amfiteatru w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

  4/4

Amfiteatr. Miejski Ośrodek Kultury współpracuje – na stałe lub przy organizacji pojedynczych wydarzeń – z wieloma podmiotami – firmami, organizacjami, instytucjami a także z animatorami i edukatorami.

Gmina Miasta Radomia, a w szczególności Wydział Kultury Urzędu Miejskiego stanowi nasz organ prowadzący. Dzięki regularnemu współdziałaniu Amfiteatr może z sukcesem realizować swoje statutowe cele, a przede wszystkim świadczyć szeroko zakrojoną ofertę kulturalną dla mieszkańców. Otrzymywane z budżetu miasta środki finansowe – zarówno te przeznaczone na stałą działalność, jak i te dedykowane poszczególnym projektom pozwalają na tworzenie ciekawej i zróżnicowanej oferty wydarzeń, co przekłada się na wysoką frekwencję uczestników i coraz większą rozpoznawalność marki Amfiteatru.

Intensywnie współdziałamy z innymi ośrodkami kultury w mieście. Współpraca opiera się na wspólnej organizacji przedsięwzięć, użyczaniu przestrzeni, sprzętu oraz wzajemnym wsparciu pracowników. Należy tu wymienić Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska, Łaźnię – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galerię, Dom Kultury Borki, Dom Kultury Idalin, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich, Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego oraz Radomską Orkiestrę Kameralną.

Bardzo ważnym partnerem w działalności Amfiteatru jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, dzięki któremu otrzymujemy granty na realizację przedsięwzięć, a także nawiązujemy międzyinstytucjonalną współpracę przy ich tworzeniu – z Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” czy z Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Instytucją, która stanowi dla nas ogromne wsparcie jest Narodowe Centrum Kultury. Dzięki szeroko prowadzonej współpracy zrealizowaliśmy nasze flagowe projekty jak „Fosa pełna kultury”, „Kreatywni razem. Cały Radom w Amfiteatrze”, „Pracownia Nowych Mediów” czy trzyletni projekt „Bardzo Młoda Kultura”. Narodowe Centrum Kultury to instytucja, która pomaga nam zdobywać wiedzę, dzięki m.in. szkoleniom. Warto wspomnieć o wizytach studyjnych i giełdach projektów, w ramach których mamy nieograniczone możliwości inspirowania się dobrymi praktykami i wymiany doświadczeń.

Wraz z Mazowieckim Instytutem Kultury, Forum Kultury Mazowsze, Forum Kraków oraz Federacją Mazovia i Fundacją Obserwatorium Amfiteatr współorganizuje ogólnopolskie przedsięwzięcia, mające na celu wzmocnienie sieci instytucji kultury, a także tworzenie wspólnych działań dla kultury. Należy tu wymienić między innymi wdrażenie Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej, czy organizację kolejnych Mazowieckich Konwentów Animatorów Kultury.

Nie sposób nie wymienić tu instytucji oświatowych, które poprzez swoją otwartość do współdziałania pozwalają nam realizować projekty z zakresu edukacji kulturalnej i włączać dzieci i młodzież do współtworzenia naszej oferty. Szczególnie warto podkreślić tu współpracę z Zespołem Szkół Spożywczo – Hotelarskich, VII Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego, Zespołem Szkół Plastycznych, Zespołem Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług, a także Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Juliusza Słowackiego.

Do wspólnego działania w obszarze kultury udało nam się zaprosić także aktywnych przedstawicieli samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych. Ich młodzieńcza energia i nieograniczona kreatywność znacznie wzbogacają nasz sposób myślenia o ofercie kulturalnej dla młodych i pozwalają spojrzeć na nasze propozycje z zupełnie nowej perspektywy. To dzięki spotkaniom z młodzieżą mamy szanse na poszerzanie programu naszych wydarzeń o te dedykowane właśnie jej. Aktualnie wspólnie programujemy PARK OFF, strefę młodych w ramach kolejnej edycji Free(Ra)dom Festival.

Kolejnymi, niezwykle ważnymi dla nas partnerami są firmy, stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne i inne organizacje, które stanowią dla nas ogromne wsparcie na różnych poziomach naszej działalności. To z ich wiedzy, doświadczeń, kontaktów i pomysłów nierzadko czerpiemy w tworzeniu naszej oferty,

Warto tu szczególnie zaznaczyć współpracę z twórcami Kameralnego Lata, Stowarzyszeniem Droga Mleczna, Radomskim Towarzystwem Retrocyklistów „Sprężyści”, Stowarzyszeniem Zielona Akcja Radom, Parafią im. Matki Bożej Bolesnej, Radomską Grupą Opowiadaczy, Warsztatownią MammaLeo czy Radomskim Okręgowym Związkiem Brydża Sportowego.

Wreszcie, ogromną wartość stanowi dla nas współpraca z animatorami, twórcami i wszystkimi osobami, którym szczególnie bliska jest kultura, i które aktywnie włączają się w jej wzbogacanie i budowanie.

Szczególne ukłony kierujemy w stronę reprezentującej Centrum Informacji Turystycznej, pasjonatki historii Radomia Aliny Osienieckiej, Czesława Pióro z Radomskiej Inicjatywy Oberkowej i Karola Jaworskiego, naszego pierwszego, niezwykle aktywnego wolontariusza, na którego wsparcie zawsze możemy liczyć.

Jesteśmy otwarci na kolejne, twórcze przyjaźnie i budowanie nowych relacji. Dzwońcie, piszcie – śmiało. Najlepiej od ręki.


Amfiteatr. Otwarci dla każdego!