Pracownia Nowych Mediów w Kuźni Artystycznej [ZDJĘCIA]

Wirtualne studio telewizyjne z reżyserką i serwerownią, newsroom, pracownia postprodukcji czy pracownia filmowa to tylko niektóre elementy Pracowni Nowych Mediów, która powstała w Kuźni Artystycznej przy ul. Daszyńskiego 5. 

Pracownia będzie spójną, nowoczesną, doskonale wyposażoną przestrzenią do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji kulturalnej, artystycznej, medialnej i społecznej. Jej budowa i wyposażenie były możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocja Kultury oraz z dotacji celowej Gminy Miasta Radomia.

W lipcu 2018 roku została podpisana umowa między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. Umowa dotyczyła dofinansowania zadania „Nowe Media narzędziem edukacji kulturalnej” w ramach programu Infrastruktura domów kultury. Projekt dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowanie MKiDN wynosi  226 000 zł. Całkowity koszt zadania to 491 000 zł.  Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Radomia.

 

Cel projektu

Pracownia Nowych Mediów jest jednym z elementów szerokiego planu zmian, zarówno merytorycznych jak i infrastrukturalnych, w kształceniu z zakresu edukacji kulturalnej, w oparciu o jeden z obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu – Kuźnię Artystyczną.

Dzięki dofinansowaniu mogliśmy zmodernizować i wyposażyć pomieszczenia położone na poziomie -1 obiektu przy ul. Daszyńskiego 5 i utworzyć w nich: wirtualne studio telewizyjne, post produkcji oraz news room, pracownię animacji filmowej i dźwiękowej.

Głównym celem projektu jest włączenie w edukację kulturalną nowych technologii. Innowacyjną stroną zakładanych działań jest stopniowe przechodzenie z dotychczasowego sposobu realizowania zajęć w warsztaty tematyczne, a następnie „studiowanie” wybranego/wybranych zagadnień. Pracownia Nowych Mediów jest pierwszym etapem planowanych zmian i planów na wykorzystywanie nowych technologii w edukacji kulturalnej.

W środę, 19 grudnia, zaprosiliśmy na uroczyste otwarcie i prezentację Pracowni władze miasta i dziennikarzy. Jesteśmy niezwykle dumni, że jako jeden z nielicznych domów kultury, jeśli nie jedyny w Polsce, możemy poszczycić się taką Pracownią. Dziękujemy MKiDN i władzom Radomia za zaufanie i pomoc w realizacji tego zadania.

Zajęcia w Pracowni rozpoczną się we wrześniu 2019 r.

Autorkami projektów zagospodarowania przestrzeni są: Marta Orzechowska-Ochnia i Aleksandra Kwiecień z Katedry Architektury i Wzornictwa Wydziału Sztuki UTH.

Autorem zdjęć jest nieoceniony Łukasz Wójcik.

Tags: ,

Comments are closed.