65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski [REGULAMINY, KARTY ZGŁOSZEŃ]

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu wraz z Towarzystwem Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” jest organizatorem eliminacji 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla województwa mazowieckiego. Zapraszamy wszystkich miłośników poezji, teatru i poezji śpiewanej 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego nie może być zmieniony.

Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu – w terminie przez niego ustalonym.

Terminy Konkursów:

eliminacje dzielnicowe – 04 marca 2020 r. g.10.00-14.00 (Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5) ZGŁOSZENIA DO 2 MARCA 2020 R.

eliminacje ponadradomskie – 10 marca 2020 r. g.10.00-14.00 (Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5)

eliminacje miejskie – 24 marca 2020 r. g.10.00-14.00 (Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5)

Koncert Laureatów – 12 i 13 maja 2020 r. g.10.00-14.00 (Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5)

 

Niezbędne dokumenty do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

KARTA UCZESTNIKA TEATRU JEDNEGO AKTORA

KARTA UCZESTNIKA POEZJA ŚPIEWANA

KARTA UCZESTNIKA WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

KARTA UCZESTNIKA WARSZAWSKA SYRENKA

KARTA UCZESTNIKA MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

WARSZAWSKA SYRENKA – REGULAMIN

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI – REGULAMIN

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach organizacyjnych jest pan Wiesław Anduła, tel.: 048 36-429-68 w. 25, e-mail: wiesla.andula@amfiteatr.radom.pl

 

Comments are closed.