Przejdź do treści
weź udział
udostępnij
zobacz

Amfiteatr współtworzy LIFE. Zapraszamy na konferencję ON-LINE

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że ekologia ma dla nas ogromny priorytet. Mogliście się o tym przekonać przychodząc na nasze wydarzenia z cyklu „Halo, Ziemia”. Z radością przyjęliśmy zaproszenie do współtworzenia projektu LIFE. 24 listopada w Amfiteatrze przy ul. Daszyńskiego 5 będzie miała miejsce konferencja podsumowująca LIFE14 CCA/000101 LIFERADOMKLIMA-PL. Tematem będzie – „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji w dedykowanej transmisji on-line.

Zachęcamy do sprawdzenia harmonogramu konferencji:

– [PL] Program konferencji
– [EN] The Conference program

O projekcie LIFE:

Projekt rozpoczął się 16 lipca 2015 r. Umowa z Komisją Europejską reprezentowaną przez Agencję Wykonawczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) została podpisana w dniu 26 listopada 2015 r. Umowa z NFOŚiGW została podpisana w dniu 10 grudnia 2015 r. Wnioskodawcą oraz Beneficjentem Koordynującym w niniejszym projekcie jest Gmina Miasta Radomia, która posiada duże doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Komisji Europejskiej. W latach 2004-2014 opracowała i uzyskała dofinansowanie samodzielnie i w partnerstwach dla 137 projektów inwestycyjnych na kwotę dofinansowania 563 871 180,64 PLN. Rola Gminy Radom w projekcie będzie polegała na ścisłej współpracy, koordynacji z Współbeneficjantami i propagacji prowadzonych działań wśród innych jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Radom jest prężnie rozwijającą się gminą w myśl hasła „Radom – siła w precyzji”. Radom jest jednym z pierwszych miast w Polsce, która zajmie się kompleksowo problemem spowolnienia spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu.Celem projektu jest:

– złagodzenie już pojawiających się zagrożeń powodziowych i suszy, wynikających z niestabilnego przepływu rzek wpływających na teren Radomia,
– złagodzenie zjawiska podtopień na terenie miasta wynikających z przyspieszonego spływu wód opadowych w wyniku uszczelnienia powierzchni miasta oraz powstającej w wyniku szybkiego odpływu wody suszy miejskiej,
– poprawa jakości zielonej i niebieskiej (błękitnej) infrastruktury przez stworzenie różnorodnych habitatów wspierających kształtowanie się i podtrzymanie bioróżnorodności w realizowanych na terenie miasta zadaniach w zakresie gospodarki wodnej (np. zbiornik retencyjny) i istniejących ekosystemach (np. rehabilitacja rzeki miejskiej, rehabilitacja zbiornika miejskiego).

Projekt wpłynie na:

– poprawę jakości życia mieszkańców Radomia poprzez generowanie korzystnego mikroklimatu w przestrzeni miejskiej dzięki budowie zielonej i błękitnej infrastruktury,
– zachowanie różnorodności biologicznej w Radomiu poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu związane z zatrzymaniem wody deszczowej i kształtowaniem różnorodnych habitatów w inwestycjach wodnych,
– Podniesienie świadomości społecznej nt. konieczności adaptacji do zmian klimatu w przestrzeni miejskiej, zrównoważonej gospodarki wodami przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej,
– Wymianę doświadczeń i wiedzy eksperckiej w zakresie roli zielonej i błękitnej infrastruktury w przestrzeni miejskiej w adaptacji do zmian klimatu.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.life.radom.pl/pl/