Przejdź do treści

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Radom ‘2017 – przegląd wojewódzki

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu wraz z Towarzystwem Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” jest organizatorem eliminacji 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla województwa mazowieckiego. 
Eliminacje odbędą się 22-23 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” – Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5 w Radomiu.
22 kwietnia na scenie zaprezentują się wykonawcy konkursu recytatorskiego, a 23 kwietnia wykonawcy turniejów: „Wywiedzione ze słowa”, „Teatr jednego aktora” oraz „Poezji śpiewanej”.
Ramowy program przeglądu, regulamin 62. OKR, karty zgłoszeń, karta informacyjna oraz karta akredytacji do pobrania poniżej. Na karty zgłoszenia wykonawców zakwalifikowanych do eliminacji wojewódzkich z przeglądów powiatowych i rejonowych czekamy do 14 kwietnia br.
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach organizacyjnych jest pan Jacek Charzewski, tel.: 048 36-429-68 w. 25, e-mail: jacek.charzewski@amfiteatr.radom.pl .
Patronat honorowy nad przeglądem wojewódzkim 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego objęli: Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski oraz Starosta Mirosław Ślifirczyk.
Akredytacja
Karta 62 OKR Poezja śpiewana
Karta 62 OKR recytacja, wywiedzione ze słowa
Karta Teatr Jednego Aktora
Ramowy program przeglądu wojewódzkiego
Reg 62. OKR