Przejdź do treści

Kultura Włączania – wystawa plenerowa

Do 13 października na ogrodzeniu okalającym Kuźnię Artystyczną oglądać można wyjątkową wystawę. To część projektu, który ma zwrócić uwagę na rolę negatywnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności i potrzebę zmniejszenia barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych, a przede wszystkim architektonicznych. Najważniejsze jest jednak zmniejszenie stopnia wyłączenia osób niepełnosprawnych z kultury i życia społeczności lokalnej.
Idea „kultury włączającej” jest ściśle związana z procesem włączania społecznego i promowaniem pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i kulturalne. Kultura włączająca nabiera szczególnego znaczenia w kontekście uczenia się przez całe życie.
Projekt „Kultura Włączania” MOK „Amfiteatr” realizuje razem z Mazowieckim Instytutem Kultury. W ramach niego, na początek, do połowy października na ogrodzeniu Kuźni Artystycznej można oglądać wystawę zdjęć wielkoformatowych-portretowych dzieci z zespołem Downa autorstwa Kamili Bannach-Kądziałko.
Prace stworzą szansę na oswojenie się z niepełnosprawnością i zaciekawią projektem, na który składają się też m.in.: spacery z ekspertami z różnymi niepełnosprawnościami, które pomogą ustalić poziom dostępności kultury w Radomiu; Festiwal PowerOn – prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych (muzyka, teatr, taniec), twórczości dzieci i młodzieży z Radomia i okolic (muzyka, teatr, taniec), dokonań organizacji pozarządowych, quizów i konkursów. W programie estradowym wystąpią zaproszeni artyści i animatorzy.
To pierwsza z cyklu wystaw, które obejrzymy w Radomiu do końca roku. Celem tych wystaw plenerowych jest pokazanie mieszkańcom Radomia możliwości i potencjału osób z różnymi niepełnosprawnościami. Prace stworzą szansę na oswojenie się z niepełnosprawnością i  zaciekawią projektem. Od 16 października dostępna będzie wystawa  „POKOLEi”, przedstawiająca niepełnosprawnych zawodników rugby na wózkach w interakcji ze sprawnymi tancerkami.
Więcej na www.mik.waw.pl