Przejdź do treści

Kulturalne potrzeby i oczekiwania radomian. Wyniki diagnozy

Kończymy już pierwszą część naszego projektu pod hasłem „Kreatywni razem. Cały Radom w Amfiteatrze” , realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017”.
Zwieńczeniem naszej rozpoczętej 20 lutego pracy, obejmującej różnorodne działania – jak spacer etnograficzny, sonda uliczna, ankieta, badanie animacyjne oraz warsztat diagnostyczny, jest stworzenie „Diagnozy lokalnego potencjału kulturotwórczego dla Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu”.
Dokument ten zawiera wyczerpujące informacje na temat potrzeb, potencjału i możliwości lokalnej społeczności zamieszkującej Radom, a w szczególności osiedle Obozisko, bezpośrednio sąsiadujące z naszym ośrodkiem kultury.
Znajdują się tam także rekomendacje, które pozwolą w przyszłości lepiej i bardziej precyzyjnie tworzyć ofertę MOK „Amfiteatr” tak, by odpowiadała ona na oczekiwania mieszkańców miasta i zaspokajała ich kulturalne pragnienia. Zachęcamy do lektury!
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017”.

RAPORT: DIAGNOZA LOKALNA – RADOM