Przejdź do treści

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej – start!

Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski i Starosta Powiatu Radomskiego – Mirosław Ślifirczyk wraz z Mazowieckim Instytutem Kultury i Federacją Mazowia zapraszają 18 września br. na konferencję #MPEK_START – inaugurującą Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej.
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej (MPEK) to wieloletni program mający wesprzeć merytorycznie  i organizacyjnie podmioty publiczne i niepubliczne w obszarze edukacji i animacji kultury w województwie mazowieckim. Działamy w ramach Mazowieckiego Instytutu Kultury w formie niezależnej Rady Programowej – wybranej w otwartej rekrutacji, przy wsparciu organizacyjnym Federacji Mazowia.
Podstawowym celem MPEK jest wspieranie i promowanie społecznych działań twórczych opartych na żywym uczestnictwie w kulturze, poprzez m.in.
– wsparcie animatorów i edukatorów,
– sieciowanie i budowanie kontaktów,
– angażowanie przedstawicieli administracji samorządowej w działania w obszarze edukacji kulturalnej.
W 2018 roku Program ma charakter pilotażowy i będzie swoim zasięgiem obejmował przede wszystkim subregion radomski, czyli następujące powiaty: radomski, kozienicki, białobrzeski, przysuski, zwoleński, szydłowiecki i lipski.
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a operatorem jest Mazowiecki Instytut Kultury.
Partnerzy i współorganizatorzy :
Mazowiecki Instytut Kultury
Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu
Urząd Miejski w Radomiu
Starostwo Powiatowe w Radomiu.
#MPEK_START – konferencja
CZAS: 18.09.2018 r. (wtorek), g. 9:00-16:00
MIEJSCE: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. 25 Czerwca 70, Radom
wstęp wolny, obowiązkowa rejestracja – > FORMULARZ REJESTRACYJNY:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeniDP9E1eUyHQXjCafFn5cNaOv3YbB7vs1PX6i2C50WPB9gw/viewform
Cele konferencji:
• przedstawienie celów, założeń, sposobu realizacji programu;
• podpisanie Samorządowej Karty dla Kultury;
• prezentacja dobrych praktyk z subregionu radomskiego;
• spotkanie animatorów, samorządowców i ekspertów, służące nawiązywaniu kontaktów, dyskusjom środowiska oraz wymianie doświadczeń i poszerzeniu wiedzy.
PROGRAM:
9:00 – rejestracja
10:00 – otwarcie konferencji
10:15 – prezentacja wybranych projektów z obszaru animacji i edukacji kulturalnej z subregionu radomskiego
11:15 – prezentacja planowanych działań Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej w roku pilotażowym 2018
11:30 – prezentacja założeń Samorządowej Karty Dla Kultury
12:00 – uroczyste podpisanie Samorządowej Karty Dla Kultury
12:30 – przerwa kawowa
13:00 – dyskusja, prowadzona w formie warsztatowej, na temat Lokalnych Ekosystemów Kulturalnych
14:00 – podsumowanie debaty
14:30 – wspólny obiad i zakończenie konferencji
REGULAMIN udziału w konferencji: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/images/pdf/REGULAMIN_udzialu_w_konferencji.pdf
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 11 września 2018 r. (do godziny 16:00).
W razie pytań zachęcamy do kontaktu: mpek@mik.waw.pl
www: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek