Przejdź do treści

Nowości w Pracowni Nowych Mediów!

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocja Kultury oraz z dotacji celowej Gminy Miasta Radomia mogliśmy zrealizować II etap prac w Pracowni Nowych Mediów w budynku Kuźni Artystycznej przy ul. Daszyńskiego 5. Powstały: pracownia fotograficzna, profesjonalna ciemnia i pracownia animacji poklatkowej

Pracownia staje się spójną, nowoczesną, doskonale wyposażoną przestrzenią do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji kulturalnej, artystycznej, medialnej i społecznej. Jej budowa i wyposażenie były możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocja Kultury oraz z dotacji celowej Gminy Miasta Radomia.
II etap prac objął remont i przystosowanie przestrzeni tak, by mogły w nich powstać kolejne pracownie: fotograficzna z ciemnią i pracownia animacji poklatkowej.
Modernizacja przestrzeni i zakup sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu w wysokości 125 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 100 tys. zł z dotacji Gminy Miasta Radomia. Dziękujemy! Pierwsze zajęcia w naszych supernowoczesnych przestrzeniach startują 7 stycznia.


 Fot. Łukasz Wójcik