Przejdź do treści

Poszukujemy referenta do spraw administracyjnych. Aplikuj!

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu poszukuje pracownika na stanowisko referenta ds. administracyjnych
Wymagania od kandydata:
1/ obywatelstwo polskie;
2/ wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub  ekonomiczne;
3/ znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, O ochronie danych osobowych oraz innych uregulowań prawnych dotyczących danych osobowych
4/ staż pracy: min. dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z administracją lub na stanowiskach o podobnym charakterze;
5/ pełna zdolność do czynności  prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
6/ niekaralność;
 
Dodatkowe wymagania od kandydata:
1/ praktyczna znajomość problematyki zamówień publicznych oraz wiedza w dziedzinie ochrony danych osobowych
2/ wiedza z zakresu:
– kodeksu cywilnego
– finansów publicznych
3/ umiejętności:
– obsługi programów MS Office;
– sporządzania dokumentacji wymaganej na stanowisku pracy;
– bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność;
– umiejętność planowania i analitycznego myślenia;
– umiejętność pracy zespołowej;
– umiejętność pracy pod presją czasu, sprawnego podejmowania decyzji;
– dyspozycyjność, samodzielność, wysoka kultura osobista;
 
Nasza propozycja:
a) stabilna praca w kreatywnym zespole;
b) stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
c) zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin;
d) możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
Wymagane dokumenty:
– CV
– list motywacyjny
– kserokopie dyplomów potwierdzające wykształcenie
– kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 

Termin przyjmowania ofert do: 31.08.2018 r.
Rozmowy kwalifikacyjne:  do 14.09.2018 r.

Rozpoczęcie pracy:  październik  2018

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@amfiteatr.radom.pl

W temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy: „referent do spraw administracyjnych” .

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.
 
Wszystkim Kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Informujemy, ze skontaktujemy się tylko w wybranymi Kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” z siedzibą w Radomiu, ul. Parkowa 1;
2) kontakt do Inspektora Danych Osobowych powołanego przez administratora: amfiteatr.radom@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych  rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.