Przejdź do treści

Zgłoś się do konkursu recytatorskiego!

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” wspólnie z Towarzystwem Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu zaprasza do udziału w konkursach recytatorskich pomimo pandemii. Poniżej garść najważniejszych informacji oraz regulaminy i karty uczestnictwa do ściągnięcia. W najbliższym czasie pojawią się terminy ewentualnych przesłuchań. Prosimy o pracę nad wybranymi tekstami.
Zapraszamy dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzież szkół średnich i dorosłych do udziału w eliminacjach miejskich:

  • 66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
  • XXXVIII Mały Konkurs Recytatorski

66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski realizowany jest w cały kraju już od 66 lat. Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz dorosłych.
W tym roku  konkurs ma wyjątkowy charakter. Jego kierunek wyznacza uchwała przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej, która ustanawia rok 2021 rokiem Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza.
Prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

  1. Turniej recytatorski – repertuar obejmuje trzy utwory w całości lub fragmentach: dwa utwory poetyckie oraz prozę – uczestnik wykonuje prozę i jeden utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
  2. Turniej wywiedzione ze słowa – repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów) – dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem); czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
  3. Turniej teatrów jednego aktora – obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut).
  4. Turniej poezji śpiewanej – repertuar obejmuje trzy utwory śpiewane i jeden recytowany – uczestnik wykonuje dwa utwory śpiewane, jeden utwór recytowany, przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

XXXVIII Mały Konkurs Recytatorski

Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa, piękno języka polskiego i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat reprezentujące przedszkola, szkoły podstawowe oraz placówki kulturalne.
Każdy uczestnik na każdym etapie Konkursu recytuje 2 wiersze poetów polskich (w całości lub we fragmencie). Czas wykonania nie może przekroczyć 6 minut.
MATERIAŁY DO POBRANIA:
REGULAMIN 66.OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
KARTA UCZESTNIKA OKR
KARTA UCZESTNIKA POEZJI ŚPIEWANEJ
KARTA UCZESTNIKA OKR TEATR JEDNEGO AKTORA
REGULAMIN XXXVIII MAŁEGO OKR
KARTA UCZESTNIKA MAŁEGO OKR
ZGODA NA UDZIAŁ W XXXVIII MAŁYM KONKURSIE RECYTATORSKIM