Przejdź do treści

 

Wkręć się w sztukę: N jak Nikifor

Nikifor, a właściwie Epifaniusz Drowniak, to polski malarz tworzący w nurcie prymitywizmu. Samouk, zaliczany do grona najwybitniejszych na świecie malarzy tzw. naiwnych. Tworzył głównie autoportrety i pejzaże. Często powstawały na kartonowych podłożach, w związku z łatwością dostępu do tego materiału. Stosował niewielkie rozmiary prac, niewiele większe od kartki papieru zeszytowego. Dorobek Nikifora liczy kilkadziesiąt tysięcy […]

 

Wkręć się w sztukę: N jak Nikifor

Nikifor, a właściwie Epifaniusz Drowniak, to polski malarz tworzący w nurcie prymitywizmu. Samouk, zaliczany do grona najwybitniejszych na świecie malarzy tzw. naiwnych. Tworzył głównie autoportrety i pejzaże. Często powstawały na kartonowych podłożach, w związku z łatwością dostępu do tego materiału. Stosował niewielkie rozmiary prac, niewiele większe od kartki papieru zeszytowego. Dorobek Nikifora liczy kilkadziesiąt tysięcy […]