Przejdź do treści

 

Mleczna z klimatem – wystawa fotograficzna

Zapraszamy na poplenerową wystawę fotografii Mleczna z klimatem, która jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji podsumowującej zrealizowany w Radomiu projekt LIFERADOMKLIMA-PL: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” (LIFE14 CCA/PL/000101). Zdjęcia prezentowane na wystawie powstały podczas spaceru edukacyjnego, który odbył się 29.08.2022r. – ZOBACZ WYDARZENIE. Uczestnicy spaceru wysłuchali opowieści o bogactwie przyrodniczym […]