Przejdź do treści
 • 1/24

 • 2/24

 • 3/24

 • 4/24

 • 5/24

 • 6/24

 • 7/24

 • 8/24

 • 9/24

 • 10/24

 • 11/24

 • 12/24

 • 13/24

 • 14/24

 • 15/24

 • 16/24

 • 17/24

 • 18/24

 • 19/24

 • 20/24

 • 21/24

 • 22/24

 • 23/24

 • 24/24

4.03.22 | Konwersja cyfrowa

Konwersje Cyfrowe Domów Kultury 2021 – szkolenie AR/VR

 • 1/24

 • 2/24

 • 3/24

 • 4/24

 • 5/24

 • 6/24

 • 7/24

 • 8/24

 • 9/24

 • 10/24

 • 11/24

 • 12/24

 • 13/24

 • 14/24

 • 15/24

 • 16/24

 • 17/24

 • 18/24

 • 19/24

 • 20/24

 • 21/24

 • 22/24

 • 23/24

 • 24/24

Po pozytywnym zaopiniowaniu naszego projektu przez Narodowe Centrum Kultury realizujemy program Konwersje Cyfrowe Domów Kultury 2021! Wcześniej, grantobiorca zapoczątkował pierwsze szkolenia przygotowuje, a teraz nadszedł czas szkoleń z partnerami zewnętrznymi.

Warsztaty pod czujnym okiem CinematicVR przybliżyły nam sekrety AR/VR czyli rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Nasze telefony zamieniły naszą przestrzeń w miejsce do zabawy, by następnie założyć okulary i odkrywać nieznane perspektywy.

Okazuje się, że stworzenie i edytowanie filmu 360 to dla nas pestka! Już niebawem będziemy samodzielnie tworzyć filmy w tej technologii podczas wydarzeń Amfiteatru i Pracownia Nowych Mediów! Ponadto włączymy nowe grupy odbiorców za sprawą nowych kompetencji. A to tylko pierwsze z wielu szkoleń w ramach tego programu grantowego.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.