Przejdź do treści
30.03.22 | Konwersja cyfrowa

Warsztaty pod czujnym okiem Piotra Maślaka – wystąpienia przed kamerą

 • 1/14
 • 2/14
 • 3/14
 • 4/14
 • 5/14
 • 6/14
 • 7/14
 • 8/14
 • 9/14
 • 10/14
 • 11/14
 • 12/14
 • 13/14
 • 14/14W ramach projektu Konwersje Cyfrowe Domów Kultury w dniach 28-29 marca kadra instytucji odbyła dwudniowe szkolenie. W Amfiteatrze, a dokładnie w Pracowni Nowych Mediów przy ul. Daszyńskiego 5 pojawił się niezwykłe inspirujący gość – Piotr Maślak. Dziennikarz poprowadził warsztaty z wystąpień przed kamerą. Mowa ciała, dobór słów, mimika! Detale są ważne, jeżeli na co dzień występuje się przed publicznością. W naszej pracy to właśnie częsty kontakt z widzem skłonił nas do zgłębienia tematyki.

Jak się okazało, pierwszego dnia byliśmy potężnie zaskoczeni! Występowaliśmy przed kamerą w studiu telewizyjnym, by zobaczyć swoje mocne i słabe strony. Następnie trening głosu i budowa dramaturgii w wystąpieniach. Zupełnie nowa wiedza! Kolejnego dnia ćwiczyliśmy dłuższe wypowiedzi oraz wcieliliśmy się w rolę prowadzącego wywiad oraz zaproszonego gościa. Szkolenie dopełniły rozszerzone ćwiczenia dykcji, a także poznaliśmy wagę wystąpień on-line.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.