Przejdź do treści
zobacz
udostępnij
 • "Amfiteatr w sieci!" to dla nas wielki kamień milowy. Cieszymy się, że będziemy mogli gościć przedstawicieli ośrodków kultury z całej Polski.

  1/5

 • "Amfiteatr w sieci!" to dla nas wielki kamień milowy. Cieszymy się, że będziemy mogli gościć przedstawicieli ośrodków kultury z całej Polski.

  2/5

 • "Amfiteatr w sieci!" to dla nas wielki kamień milowy. Cieszymy się, że będziemy mogli gościć przedstawicieli ośrodków kultury z całej Polski.

  3/5

 • "Amfiteatr w sieci!" to dla nas wielki kamień milowy. Cieszymy się, że będziemy mogli gościć przedstawicieli ośrodków kultury z całej Polski.

  4/5

 • "Amfiteatr w sieci!" to dla nas wielki kamień milowy. Cieszymy się, że będziemy mogli gościć przedstawicieli ośrodków kultury z całej Polski.

  5/5

Narodowe Centrum Kultury doceniło nasze działania – przyjadą do nas przedstawiciele ośrodków kultury z całej Polski

 • "Amfiteatr w sieci!" to dla nas wielki kamień milowy. Cieszymy się, że będziemy mogli gościć przedstawicieli ośrodków kultury z całej Polski.

  1/5

 • "Amfiteatr w sieci!" to dla nas wielki kamień milowy. Cieszymy się, że będziemy mogli gościć przedstawicieli ośrodków kultury z całej Polski.

  2/5

 • "Amfiteatr w sieci!" to dla nas wielki kamień milowy. Cieszymy się, że będziemy mogli gościć przedstawicieli ośrodków kultury z całej Polski.

  3/5

 • "Amfiteatr w sieci!" to dla nas wielki kamień milowy. Cieszymy się, że będziemy mogli gościć przedstawicieli ośrodków kultury z całej Polski.

  4/5

 • "Amfiteatr w sieci!" to dla nas wielki kamień milowy. Cieszymy się, że będziemy mogli gościć przedstawicieli ośrodków kultury z całej Polski.

  5/5

„Amfiteatr w sieci!” Pod tym hasłem Amfiteatr. Miejski Ośrodek Kultury w 2021 i 2022 roku realizował projekt ministerialny, którego celem była technologiczna transformacja ośrodka kultury. Wówczas w pilotażowym programie ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wzięła udział ścisła czołówka, bo tylko 200 domów i ośrodków kultury z całej Polski. Dziś ten projekt został doceniony ponownie.

To ogromne wyróżnienie dla radomskiej instytucji, której to projekt wówczas został nagrodzony doskonałą oceną umożliwiając zakup potrzebnego sprzętu mobilnego. Tym samym rozpoczął się proces zmian, w którym pracownicy finalizowali zakup sprzętu doposażając m.in. w tablety, kamery 360° czy dedykowane zestawy VR funkcjonującą w budynku Amfiteatru przy ul. Daszyńskiego 5 ­– Pracownię Nowych Mediów. Następnie ośrodek sfinansował wyposażenie w kompetencje i umiejętności kadrę instytucji oraz współpracowników związanych z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej. Dostosowano, także stronę internetową www.amfiteatr.radom.pl do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Cały koszt przedsięwzięcia wyniósł 149 800 zł, w tym wkład własny opiewający na kwotę 25 000 zł, dzięki wsparciu Gminy miasta Radom.

Zakupione urządzenia służą do prowadzenia kreatywnych działań warsztatowych, znacznie poprawiły komunikację i wymianę danych wewnątrz instytucji. Zaszedł proces profesjonalizacji działań opartych o streaming treści podczas wydarzeń takich jak: koncerty, panele dyskusyjne, warsztaty czy konferencje branżowe. Na temat wszystkich zmian, Amfiteatr informuje w komunikacie prasowym.

Amfiteatr będzie przykładem dla innych! 

Narodowe Centrum Kultury w minionym roku ogłosiło nabór do drugiej edycji konkursu grantowego, który jest obecnie realizowany przez kolejnych pomysłodawców. Amfiteatr. Miejski Ośrodek Kultury został wyróżniony ponownie (jako jeden z trzech ośrodków kultury po jednostkach zlokalizowanych w Gdańsku i Puławach), który otrzymał propozycję organizacji wizyty studyjnej, aby pokazać dobre praktyki wypracowane w zeszłych dwóch latach. Uczestniczyć w niej będą obecni beneficjenci programu – w przeważającej części – Dyrektorzy poszczególnych ośrodków z całej Polski.

Tym samym radomska instytucja jest postrzegana jako wzór i dobry przykład jednostki, która spójnie zrealizowała autorski program poszerzając zaplecze technologiczne. Jednym słowem, to pracownicy i współpracownicy Amfiteatru teraz będą przekazywać swoją wiedzę i doświadczenia za sprawą autorskich szkoleń!

Wizyta studyjna będzie realizowana w dniach: 27, 28 i 29 czerwca w budynkach Amfiteatru przy ul. Parkowej 1 i ul. Daszyńskiego 5. W programie, koordynatorzy przedsięwzięcia założyli panel interesujących szkoleń, które obejmą m.in: warsztaty dotyczące realizowania produkcji typu Talk-Show; działań w obrębie mediów społecznościowych i tworzenia dedykowanych strategii komunikacji; animacji kultury w sieci czy też kreatywnych zastosowań hand-setów VR.

Ponadto w agendzie znalazło się miejsce, aby porozmawiać o rozwoju publiczności na przykładzie działań oraz o współpracy z biznesem.

Amfiteatr odpowiada również za logistykę przedsięwzięcia, co udowadnia że projekt Konwersje Cyfrowe Domów Kultury łączy zalety tradycyjnego funkcjonowania nowoczesnego ośrodka kultury z możliwościami technologicznymi, które zapewniają niezależność i znaczne poszerzenie oferty kulturalnej. Oferują rozwiązania, które są dostępne dla każdego – zarówno dla uczestników oferty programowej, jak i dla pracowników instytucji.

Szczegółową relację z wizyty studyjnej będzie publikowana na bieżąco na stronie internetowej www.amfiteatr.radom.pl oraz w mediach społecznościowych.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.