Przejdź do treści
zobacz
udostępnij

Praca szuka człowieka! Skontaktuj się z nami.

Praca szuka człowieka! Poszukujemy specjalistę ds. kadr i płac

Praca szuka człowieka! Skontaktuj się z nami.

W Amfiteatrze kultura stoi na pierwszym miejscu. Jest jeszcze wiele imprez do zrobienia, a my nie możemy czekać! Aby wszystko poprawnie działało i co najważniejsze o czasie musimy wyłonić naszą przyszłą koleżankę lub kolegę.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. kadr i płac. Chcesz podjąć się wyzwania? Poniżej szczegółowo opisujemy obowiązki i wymagania do aplikowania na to stanowisko. Nabór trwa do 31 maja 2024 roku. Odezwij się, a przywitamy Cię uśmiechem i sprawimy, że wcale nie będzie nudno!

Ogłoszenie dotyczy pracy na pełen etat.

Główne obowiązki:

– Prowadzenie dokumentacji kadrowej,
– Obsługa procesów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
– Nadzór nad aktualnością dokumentów pracowniczych,
– Rozliczanie czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich,
– Przygotowanie i naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
– sporządzanie list wynagrodzeń, zasiłków chorobowych oraz zasiłków ZUS,
– Obsługa programu Płatnik,
– Przygotowanie materiałów w zakresie wynagrodzeń do celów  emerytalnych i rentowych,
– Prawidłowe i terminowe przygotowywanie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
– Opracowywanie materiałów statystycznych dotyczących spraw kadrowych i płacowych,
– Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach pracowników,
– Współudział przy opracowywaniu planów finansowych i sprawozdań,
– Obsługa przelewów bankowych.

Kwalifikacje (wykształcenie, uprawnienia, staż):

– Wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, prawo pracy),
– Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze kadr i naliczania wynagrodzeń.

Wymagania:

– niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek kultury,
– znajomość przepisów prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych,
– doświadczenie zawodowe w zakresie kadr i płac praktyczna znajomość programów kadrowo-płacowych, – bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza Excel,
– wysokie umiejętności organizacyjne i komunikacyjne,
– dokładność, rzetelność i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV list motywacyjny,
– kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
– kserokopie świadectw pracy, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
– kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać do 31 maja 2024 roku na adres: Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, ul. Parkowa 1, 26-600 Radom (decyduje data wpływu) lub drogą mejlową: ksiegowosc@amfiteatr.radom.pl.

Dokumenty, które nie wpłynęły w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 725-902-901.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.