Przejdź do treści
udostępnij
 • Szkolimy się! Nabywamy kompetencje cyfrowe, aby dostosować naszą instytucję do ciągle zachodzących przemian technologicznych i edukacyjnych.

  1/16

 • 2/16

 • 3/16

 • 4/16

 • 5/16

 • 6/16

 • 7/16

 • 8/16

 • 9/16

 • 10/16

 • 11/16

 • 12/16

 • 13/16

 • 14/16

 • 15/16

 • 16/16

AMFITEATR W SIECI

 • Szkolimy się! Nabywamy kompetencje cyfrowe, aby dostosować naszą instytucję do ciągle zachodzących przemian technologicznych i edukacyjnych.

  1/16

 • 2/16

 • 3/16

 • 4/16

 • 5/16

 • 6/16

 • 7/16

 • 8/16

 • 9/16

 • 10/16

 • 11/16

 • 12/16

 • 13/16

 • 14/16

 • 15/16

 • 16/16

Celem projektu było wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w najnowocześniejszy sprzęt przeznaczony do działań online lub w sposób cyfrowy.

Realizacja projektu była elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19. Projekt „Amfiteatr w sieci” wyposażył pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną.

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” był jedną z 200 placówek z całej Polski, które otrzymały dofinasowanie. Realizację projektu rozpoczęliśmy jesienią 2021 modernizacją sieci internetowej, na przełomie roku udało się dostosować stronę do standardów WCAG 2.0.  Następnym krokiem było doposażenie Pracowni Nowych Mediów w: tablety z oprogramowaniem umożliwiającym kreatywne wykorzystanie oraz z wbudowaną technologią LiDAR, kamery 360°, nową stację roboczą do realizowania zaawansowanych relacji (stremingu) na żywo, mobilny telewizor oraz sprzęt poprawiający jakości naszych dotychczasowych realizacji.

Ponadto w ramach projektu zrealizowaliśmy 17 szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe pracowników i współpracowników instytucji. Wykaz szkoleń poniżej:

1.         Szkolenie z realizacji filmów w technice 360 stopni.

2.         Szkolenie z realizacji filmowo-telewizyjnej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

3.         Szkolenie z wystąpień publicznych przed kamerą.

4.         Szkolenie z postprodukcji filmów w technice 360 stopni.

5.         Szkolenie z bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

6.         Szkolenie z postprodukcji dźwięku w produkcjach radiowo-telewizyjnych.

7.         Szkolenie z dziennikarstwa podcastowego.

8.         Szkolenie z wykorzystywania cyfrowych aplikacji w pracy instytucji kulturalnej.

9.         Szkolenia z zastosowania ułatwień dostępu w systemach operacyjnych oraz

stronach www.

10.      Szkolenia z fotografii mobilnej.

11.       Szkolenie ze skanowania systemem LiDAR.

12.      Szkolenie z realizacji kompozycji oraz efektów specjalnych w środowisku audio-wideo.

13.      Szkolenie z techniki tworzenia animacji poklatkowej za pomocą telefonu lub tabletu.

14.      Szkolenie z tworzenia mobilnej pracowni multimedialnej.

15.      Szkolenie z dziennikarstwa terenowego – realizacja reportażu w plenerze.

16.      Szkolenie z oprogramowania do animacji komputerowej Adobe Animate.

17.      Szkolenie ze skutecznych aplikacji nauczania zdalnego.

Projekt zakończyliśmy w czerwca 2022 roku, wkraczając tym samym w inny wymiar edukacji kulturalnej.

Działania współfinansowane w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz przez Gminę Miasta Radomia.