Przejdź do treści
udostępnij
 • Dr. Maciej Kawecki przybliżył nam tematykę potęgi algorytmów.

  1/2

 • Rozmowę poprowadzi Paweł Błach - pracownik działu projektów kulturalnych Amfiteatru.

  2/2

SPOTKANIA Z NAUKĄ – POZNAĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT

 • Dr. Maciej Kawecki przybliżył nam tematykę potęgi algorytmów.

  1/2

 • Rozmowę poprowadzi Paweł Błach - pracownik działu projektów kulturalnych Amfiteatru.

  2/2

W 2021 realizowaliśmy projekt z radomskiego Budżetu Obywatelskiego „Spotkania z nauką – poznać i rozumieć świat”, którego autorem był Paweł Błach – pracownik działu Projektów kulturalnych.

W ramach projektu odbyło się dziewięć spotkań z wybitnymi uczonymi lub popularyzatorami nauki:

– Prof. Szymon Malinowski. Kryzys klimatyczny. Co nam grozi?

– Dr Maciej Trzeciecki. Pogańskie wierzenia Słowian – fakty i mity.

– Dr Marcin Ryszkiewicz. Z Afryki w świat. O ewolucji człowieka i innych homininów.

– Dr. hab. Arkadiusz Jabłoński prof. UAM. Kierunek Azja! – rozmowa o kulturze japońskiej.

– Prof. Sebastian Piątkowski. Polacy wobec niemieckiej polityki zagłady Żydów w latach 1939-1945.

– Prof. Tomasz Sulej. Sensacyjne znaleziska triasowych płazów i gadów ze Śląska.

– Rozmowa z Karolem Jałochowskim o największych umysłach naszych czasów.

– Rozmowa z dr. Maciejem Kaweckim o potędze algorytmów.

– Prof. Stanisław Bereś. Lem…reaktywacja.

Ponadto odbyło się sześć warsztatów popularnonaukowych, w tym m.in. z Centrum Nauki Kopernik.

Ważnymi elementami projektu były MINI FESTIWAL NAUKI z udziałem specjalistów z Centrum Nauki Kopernik i Wieczór z Lemem, podczas którego odbyło się spotkanie z prof. Stanisławem Beresiem – wybitnym znawcą twórczości Stanisława Lema, a Radomska Grupa Opowiadaczy wystawiła Lemowy wieczór opowieści. Był to akcent podkreślający Rok Lema.

Projekt Spotkania z nauką – poznać i rozumieć świat – był finansowany z budżetu Gminy Miasta Radomia w ramach Budżetu obywatelskiego 2021.


 • 1/5
 • 2/5
 • 3/5
 • 4/5
 • 5/5