Przejdź do treści
zobacz

REALIZUJEMY KONWERSJE CYFROWE DOMÓW KULTURY

Jesteśmy jednym z 200 domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski, do których trafi łącznie ponad 26 mln złotych przeznaczonych na wyposażenie w kompetencje i umiejętności związane z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej oraz doposażenie w niezbędny sprzęt.

Dobre wieści! Amfiteatr z dofinansowaniem! Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnęło konkurs grantowy „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”. Projekt realizowany, dzięki wsparciu Funduszy Europejskich pozwoli na doposażenie Pracowni Nowych Mediów w sprzęt mobilny pozwalający na realizację kolejnych kreatywnych projektów. Po pierwsze! Nasi pracownicy nabędą kompetencje cyfrowe, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału pracy na najnowocześniejszych narzędziach usprawniając funkcjonowanie instytucji w obszarach organizacji i zarządzania.

Nasz wniosek został zaopiniowany pozytywnie!

Nasz zespół dołożył wszelkich starań, aby Państwo odwiedzając nasze budynki mieli dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań. Jednym z obszarów działań Amfiteatru jest wykorzystanie dostępnej technologii do wytwarzania kreatywnych projektów. Efektem tych działań jest Pracownia Nowych Mediów mieszcząca się przy ulicy Daszyńskiego 5. To tam niewiele ponad 2 lata temu powstały nowoczesne przestrzenie złożone z Newsroomu; Pracowni telewizyjnej, dźwiękowej, muzycznej, animacji czy Pracowni fotograficznej. To miejsce odwiedzane przez liczną młodzież już niedługo zaoferuje pełno funkcjonalne przestrzenie technologii AR/VR; tablety z oprogramowaniem kreatywnym; kamery 360° czy profesjonalną stację roboczą służącą do prowadzenia zaawansowanych streamingów z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Co to dla nas oznacza?

Jeszcze więcej profesjonalnego sprzętu! Będziemy mogli dotrzeć do większej społeczności lokalnie i w internecie realizując jeszcze lepiej nasze zadania. Będziemy polepszać własne kompetencje i tą wiedzą będziemy zarażać też innych!

Jak podaje Ministerstwo Kultury:

Do 200 domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski trafi ponad 26 mln złotych przeznaczonych na wyposażenie  w kompetencje i umiejętności związane z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej oraz doposażenie w niezbędny sprzęt.

Celem konkursu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.  

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w  kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.Jego ogromnym atutem i wyjściem naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów jest brak wymogu wkładu własnego, który w dzisiejszych realiach dla wielu, zwłaszcza mniejszych i mniej zasobnych instytucji, mógłby być przeszkodą nie do pokonania. Projekty mogą być w 100% realizowane ze środków grantowych.

W czasie trwanie projektu grantobiorca: weźmie udział w cyklu szkoleń NCK, skorzysta z pomocy tutora cyfrowego, zakupi niezbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje.

Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury. Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1019 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 złotych.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru na stronie internetowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod adresem: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-domow-kultury/aktualnosci/wyniki-naboru-do-konkursu-grantowego

 • 1/15
 • 2/15
 • 3/15
 • 4/15
 • 5/15
 • 6/15
 • 7/15
 • 8/15
 • 9/15
 • 10/15
 • 11/15
 • 12/15
 • 13/15
 • 14/15
 • 15/15