19. Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich

MOK „Amfiteatr” wspólnie z Mazowieckim Instytutem Kultury po raz kolejny przesłucha zespoły teatralne z Radomia i regionu.  Przesłuchania konkursowe odbędą się 23 maja w Kuźni Artystycznej w godz. 10-16

W Festiwalu mogą uczestniczyć wszystkie teatry dziecięce i młodzieżowe Mazowsza. Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych:

– teatry dziecięce (szkoła podstawowa)

– teatry młodzieżowe (gimnazjum i liceum)

Warunkiem udziału jest prezentacja dowolnej formy teatralnej poza kabaretem, trwającej do 40 minut. Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na adres: kuznia.artystyczna@amfiteatr.radom.pl

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 17 MAJA WŁĄCZNIE!

REGULAMIN

MFTA 2019 KARTA ZGLOSZENIA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wstęp wolny.

Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych Mazowsza, inspirowanie instruktorów do poszukiwania nowych form pracy ze swoim zespołem oraz pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży. Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” już po raz trzeci będzie organizatorem półfinału. Do udziału zapraszamy zespoły prezentujące różne formy (m.in. małe i większe formy teatralne, teatry dźwięku, światła, ruchu). Zespoły ocenianie są w kategorii teatrów dziecięcych (szkoła podstawowa) oraz w kategorii teatrów młodzieżowych (gimnazja, licea).

Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5

 

Comments are closed.