Głosowanie nad projektami „Inspirator kultury 2019”

W tegorocznej edycji „Inspiratora kultury” zgłoszono do nas 21 wniosków. Głosowanie i tym samym wybór zwycięskich inicjatyw odbędzie się w najbliższy czwartek, 23 maja „Pod 13-tką”

MOK „Amfiteatr” po raz drugi zaprosił radomian do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu na kulturalną inicjatywę, którą my sfinansujemy – „Inspirator kultury 2019”.

Chcieliśmy tym samym zachęcić mieszkańców Radomia do odkrywania i rozwijania swoich pasji, do zaangażowania się w kreowanie życia kulturalnego swojego otoczenia. Najlepszym projektom zapewnimy wsparcie merytoryczne, promocyjne i finansowe.

Wnioskodawcy będą musieli zaprezentować swoje projekty przed pozostałymi uczestnikami „Inspiratora…” i jury. W drodze głosowania wyłonimy zwycięskie projekty, które zostaną zrealizowane w II poł. 2019 r.

Szczególnie wysoko punktowane będą inicjatywy włączające lokalne talenty: zarówno indywidualnych twórców, jak i grupy nieformalne z Radomia; realizowane w przestrzeni miejskiej; nawiązujące w sposób twórczy do tradycji i zwyczajów miasta; angażujące możliwie dużą liczbę mieszkańców Radomia we wspólne działania;  międzypokoleniowe; włączające osoby 50+ i/lub młodzież gimnazjalną i licealną; włączające osoby z niepełnosprawnością; integrujące różnorodne formy działalności kulturalnej.

Budżet konkursu to 13 000 zł, maksymalny koszt realizacji jednej inicjatywy to 4000 zł.

Prezentacja projektów i głosowanie 23 maja od godz. 18 „Pod 13-tką” przy ul. Parkowej 1.

Comments are closed.