Przejdź do treści

Druga rocznica działalności Klubu Osób Niepełnosprawnych

We czwartek 25 września 2014 roku odbędzie się spotkanie z okazji drugiego roku aktywności Klubu Osób Niepełnosprawnych, który działa przy MOK „Amfiteatr”. Spotkanie będzie okazją do podsumowań oraz przedstawienia planów rozwoju Klubu
Klub Osób Niepełnosprawnych jest miejscem wielu form aktywności osób niepełnosprawnych. Wyjazdy krajoznawcze, zajęcia muzyczne, z rękodzieła artystycznego i teatralne to tylko część oferty Klubu. Nie mniej ważną funkcją Klubu jest szeroko rozumiane wsparcie oraz scalanie środowiska osób niepełnosprawnych.
Celem działania Klubu jest m.in. zachęcenie osób niepełnosprawnych do rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym Radomia. Klub prowadzony jest przez MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu oraz MOK „Amfiteatr”.
Wszystkich zainteresowanych zajęciami w Klubie prosimy o kontakt bądź przyjście do budynku „Scena Obozisko” przy ul. Śniadeckich 2. Zajęcia w Klubie odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz: 12:30-16:00 oraz we czwartki w godz. 14:00-18:00.
Miejsce spotkania: MOK „Amfiteatr”, ul. Śniadeckich 2, Radom
Czas: 25 września 2014, godz. 15:00
Kontakt:
– MOK „Amfiteatr” – ul. Parkowa 1
tel/fax 48-364-29-68
e-mail: amfiteatr.radom@wp.pl
– MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu – ul. Limanowskiego 134
tel. 48 360 84 89
Informacje o działalności Klubu Osób Niepełnosprawnych dostępne są na stronie internetowej amfiteatr.radom.pl