Przejdź do treści

Eliminacje konkursów recytatorskich

konkursy_recytatorskie_kuznia_600Konkursy recytatorskie: Konkurs Warszawska Syrenka, Mały Konkurs Recytatorski i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – przyjmowanie zgłoszeń.
Można już zgłaszać się do udziału w 34 Małym Konkursie Recytatorskim, 40 Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka” oraz w 62 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. 
Terminy:
Warszawska Syrenka oraz Mały Konkurs Recytatorski
Eliminacje dzielnicowe – 10.03.2017, godz. 10:00,  Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2 – przyjmowanie zgłoszeń do 3.03.2017
Eliminacje powiatowe – 22.03.2017, godz. 10:00, Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2 – przyjmowanie zgłoszeń do 16.03.2017
Eliminacje miejskie – 24.03.2017, godz. 10:00, Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2 – przyjmowanie zgłoszeń do 16.03.2017
Koncert laureatów Małego Konkursu Recytatorskiego – 11-12.05.2017, Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski:
Eliminacje wojewódzkie: 22-23.04.2017 o godz. 10:00, Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5 – przyjmowanie zgłoszeń do 10.04.2017
Kontakt:
Wiesław Anduła, tel. 48 364-29-68 wew. 32, e-mail: wieslaw.andula@amfiteatr.radom.pl
Zgłoszenia:
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: amfiteatr.radom@wp.pl, na adres MOK „Amfiteatr”, ul. Parkowa 1 lub fax. 48 364-29-68.
Materiały do pobrania:
Mały Konkurs Recytatorski
Karta uczestnika (doc) >>
Regulamin (doc) >>
Warszawska Syrenka
Karta uczestnika (doc) >>
Regulamin (doc) >>
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Pismo przewodnie
Karta uczestnika Teatr Jednego Aktora
Karta uczestnika Recytacja, Wywiedzione ze słowa
Karta uczestnika Poezja spiewana
Regulamin