Przejdź do treści

Inspirator kultury 2019 – Konkurs na Wasze kulturalne pomysły

Warsztaty, spotkanie, wydarzenie kulturalne? Zgłoś się do nas i zaproponuj, co chciałbyś zorganizować w Amfiteatrze, a my Ci w tym pomożemy! Na Wasze pomysły czekamy od 18 marca do 23 kwietnia.
MOK „Amfiteatr” zaprasza radomian do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu na kulturalną inicjatywę, którą my sfinansujemy – „Inspirator kultury 2019”.
Chcemy zachęcić mieszkańców Radomia do odkrywania i rozwijania swoich pasji, do zaangażowania się w kreowanie życia kulturalnego swojego otoczenia. Najlepszym projektom zapewnimy wsparcie merytoryczne, promocyjne i finansowe.
Szczególnie wysoko punktowane będą inicjatywy włączające lokalne talenty: zarówno indywidualnych twórców, jak i grupy nieformalne z Radomia; realizowane w przestrzeni miejskiej; nawiązujące w sposób twórczy do tradycji i zwyczajów miasta; angażujące możliwie dużą liczbę mieszkańców Radomia we wspólne działania;  międzypokoleniowe; włączające osoby 50+ i/lub młodzież gimnazjalną i licealną; włączające osoby z niepełnosprawnością; integrujące różnorodne formy działalności kulturalnej.
Inicjatywy kulturotwórcze będą realizowane na terenie Radomia w drugiej połowie 2019 roku.
Zgłoszenie do konkursu (Aplikacja konkursowa), podpisane imieniem i nazwiskiem Autora, należy przesłać/dostarczyć w terminie od 18 marca do dnia 15 kwietnia 2019: drogą mailową na adres: jerzy.skwarek@amfiteatr.radom.pl lub osobiście: w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, ul. Parkowa 1 do godz. 16.00 dnia 23 kwietnia 2019 w kopercie z dopiskiem: „Inspirator kultury. Konkurs na Wasze kulturalne pomysły”.
Budżet konkursu to 13 000 zł, maksymalny koszt realizacji jednej inicjatywy to 4000 zł.
Projekty, które zrealizujemy, wybierzemy wspólnie podczas głosowania.

Regulamin zgłaszania i wyboru inicjatyw 

Aplikacja konkursowa 2019

Aplikacja konkursowa 2019 ONLINE – wypełnij i wyślij mailem
Przypominamy, że w ubiegłym roku realizowaliśmy projekty: „Raz się żyje – historie pisane rowerem”, „Chlapidła – warsztaty action painting”, „Uwolnij swój beat – warsztaty beatboxu” i „Szkoła młodych mistrzów pióra – warsztaty literackie dla młodzieży”.

Patronat nad wydarzeniem objęła Radomska Grupa Mediowa.