Przejdź do treści

Pieniądze z projektu dla niepełnosprawnych

dofinansowanie_dla_amfitatru_600Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” otrzymał dofinansowanie w wysokości 22 tyś. zł na zakup wyposażenia na potrzeby Klubu Osób Niepełnosprawnych. Za tą kwotę zakupiono krzesła, sprzęt komputerowy, muzyczny i nagłaśniający.
W kwietniu 2015 roku została podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadań w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W związku z umową MOK „Amfiteatr” realizuje zadanie pt. „Zakup wyposażenia na potrzeby Klubu Osób Niepełnosprawnych”. Za pieniądze z dofinansowania kupiono m.in. sprzęt komputerowy, nagłaśniający i oświetleniowy oraz krzesła. Wszystkie zakupy mają służyć uatrakcyjnieniu oferty programowej i rozwojowi Klubu Osób Niepełnosprawnych.
Klub działa pod skrzydłami „MOK „Amfiteatr” w budynku „Scena Obozisko” przy ul. Śniadeckich 2. Jego celem jest m.in. zachęcenie osób niepełnosprawnych do rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym Radomia.
Klub prowadzony jest przez MOK „Amfiteatr” oraz MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.
Klub Osób Niepełnosprawnych jest miejscem wielu form aktywności osób niepełnosprawnych. Wyjazdy krajoznawcze, zajęcia muzyczne, z rękodzieła artystycznego i teatralne to tylko część oferty Klubu. Nie mniej ważną funkcją Klubu jest szeroko rozumiane wsparcie oraz scalanie środowiska osób niepełnosprawnych.
Kontakt:
Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu
ul. Parkowa 1
Tel. kom. 667 901 915,
48 364 29 68
amfiteatr.radom@wp.pl
www.amfiteatr.radom.pl