Przejdź do treści
7.04.22 | Konwersja cyfrowa

O bezpieczeństwie i cyberprzestrzeni – szkolenie w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Nie przestajemy szkolić naszej kadry! W ramach pozyskanego grantu w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury 2021 dział administracji Amfiteatru wziął udział w szkoleniu, którego celem było pokazanie dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz cyberprzestrzeni – szeroko rozumianej jako pokaz wykorzystania potencjału narzędzi internetowych w codziennej pracy.


 • 1/16
 • 2/16
 • 3/16
 • 4/16
 • 5/16
 • 6/16
 • 7/16
 • 8/16
 • 9/16
 • 10/16
 • 11/16
 • 12/16
 • 13/16
 • 14/16
 • 15/16
 • 16/16


Od podstaw do nieco bardziej zaawansowanych zagadnień – dzisiejsze szkolenie prowadził Jarosław Basaj – trener w ogólnopolskich programach edukacyjnych, który specjalizuje się w szkoleniu nauczycieli i rodziców, inspiruje do mądrego korzystania z aplikacji i smartfonów.

W jaki sposób zarządzacie swoimi hasłami? Pakiet narzędzi Google jako model współpracy? A może chcielibyście wiedzieć, czy ktoś upublicznił w sieci Waszego mejla? Między innymi o tych zagadnieniach była mowa podczas trzech godzin warsztatów.

Jeszcze wiele przed nami! Szykujemy się do szkolenia z postprodukcji dźwięku w produkcjach radiowo-telewizyjnych, zbadamy temat dziennikarstwa podcastowego, porozmawiamy o aplikacjach edukacyjno-użytkowych czy też zastosujemy w praktyce ułatwienia dostępu zawartych w popularnych systemach operacyjnych czy stronach www.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.