Przejdź do treści
udostępnij
 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  1/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  2/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  3/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  4/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  5/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  6/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  7/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  8/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  9/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  10/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  11/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  12/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  13/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  14/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  15/15

BARDZO MŁODA KULTURA MAZOWIECKIE 2019-2021

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  1/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  2/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  3/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  4/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  5/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  6/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  7/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  8/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  9/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  10/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  11/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  12/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  13/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  14/15

 • Finałem projektu były warsztaty kierowane do zainteresowanych grup. Fotorelacja ze spotkania: "Rozwój publiczności - o barierach i motywacjach ludzi". Dziękujemy za udział!

  15/15

Bardzo Młoda Kultura to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury.

BMK jest programem trzyletnim i w latach 2019-2021 odbyła się jego II edycja. W województwie mazowieckim rolę operatora programu pełnił Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr, który został wyłoniony w otwartym konkursie ogłoszonym przez NCK.

Celem strategicznym programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej wśród dzieci i młodzieży. Dzięki uczestniczeniu w kulturze mają oni szansę zdobyć ważne społecznie umiejętności pozwalające im nawiązywać współpracę, komunikować się, być kreatywnym i innowacyjnym w działaniu. Cel ten ma realizowany jest poprzez integrację środowisk edukacji i kultury. W ramach realizacji programu wzmacnialiśmy i inicjowaliśmy współpracę między instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi edukatorami czuwającymi nad rozwojem kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.

Nasze zadania, jako operatora wojewódzkiego w programie „BMK 2019-2021- Mazowieckie” obejmowały:

Zdiagnozowanie stanu edukacji kulturowej w województwie i autoewaluacji podejmowanych działań – powstało 7 raportów;

– Przeprowadzenie kampanii informacyjnej. Stworzyliśmy stronę internetową programu oraz specjalnie dedykowaną grupę BMK Mazowieckie na Facebooku, odbyła się konferencja otwierająca program jako ważna część III Mazowieckiego Konwenty Animatorów Kultury w dniach 26-28 września 2019 r. w Radomiu oraz konferencję podsumowującą program Bardzo Młoda Kultura podczas IV Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury w Siedlcach – 23-25 września 2021;

Prowadzenia szkoleń i warsztatów dla animatorów kultury, pedagogów i edukatorów – w ramach tego zadania zorganizowaliśmy w sumie: 63 wydarzenia;

– Współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych – ogłosiliśmy Konkurs na realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej, w którym wyłoniono i dofinansowano łącznie 28 projektów na kwotę niemal 140 tys złotych.

Zwycięskie projekty w 2019 roku:

– Osada Małego Rękodzielnika (Pątki, powiat żuromiński, subregion ciechanowski),

– 3D – Doświadczanie. Dotykanie. Drukowanie (Radom, powiat radomski, subregion radomski),

– Teatralne Skrzydła – bądź reżyserem życia (Płock, subregion płocki),

– Ze szkolnego lamusa – słomoklejki (Szydłowiec, powiat szydłowiecki, subregion radomski),

– Kulturalny Pociąg na trasie: Kozłówka-Biblioteka – Biblioteka-Kozłówka (Legionowo, powiat legionowski, subregion warszawski-wschodni),

– Poznajemy teatr (Łączany, powiat radomski, subregion radomski).

Zwycięskie projekty w 2020 roku:

– Żyrardowskie dzieci i młodzież uczą się ratować świat – projekt edukacji kulturowej / Żyrardów / subregion żyrardowski

– Magia Młodego Teatru (Bogate, subregion ostrołęcki),

– Album rodzin mińskich (Mińsk Mazowiecki, subregion warszawski-wschodni),

– Dźwięki domowej roboty (Książenice, subregion warszawski-zachodni),

– Ukryte odkryte, czyli błąd pamięci (Omięcin, subregion radomski),

– Pomaluj moje podwórko… na żółto i na niebiesko (Małkinia Górna, subregion ostrołęcki),

– Podróż na skrzydłach ballady (Garwolin, subregion siedlecki),

– Malczewski: Re-animacja (Radom, subregion radomski),

– Zawirusowani kulturą zero waste (Bulkowo, subregion płocki),

– Nowomiejskie przygody ze sztuką wizualną (Nowe Miasto nad Pilicą, subregion warszawski),

– Kulturowe poddasze (Bieżuń, subregion ciechanowski).

Zwycięskie projekty w 2021 roku:

– Niech połączy nas kultura (Żyrardów, subregion żyrardowski),

– Sztuka z natury (Repki / subregion siedlecki).

– Zarośla (Płock, subregion płocki),

– Pamiętajcie o ogrodach (Wierzbica, subregion radomski),

– Planeta pszczół (Żuromin, subregion ciechanowski)

– W krainie papierowej baśni – Ja, mama, tatulek i papier i sznurek (Płońsk, subregion ciechanowski),

– Krasne muzyką i sztuką malowane (Krasne, subregion ostrołęcki),

– Świętowit, Łauma i ukulele (Otrębusy, subregion warszawski-zachodni),

– Najlepszy projekt na świecie (Łomianki, subregion warszawski-zachód),

– Przygoda z emocjami. Ruszam się, maluję, muzykuję (Zalesie Górne, subregion warszawski-zachodni),

– Z upcyklingiem w przyszłość (Otwock, subregion warszawski-wschodni).

Program finansowany ze środków MKiDN, Gminy Miasta Radomia oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.