Przejdź do treści
udostępnij
udostępnij

Wykorzystanie systemu LiDAR – szkolenie Łukasza Gierka w ramach Konwersji Cyfrowej

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

System LiDAR charakteryzuje się dużą czułością pomiarów. Za pomocą czujnika możemy mierzyć – z wielką precyzją – odległości, a w połączeniu z odpowiednim systemem kamer rejestrować obraz, który potem zostanie przekształcony w model przestrzenny.

W ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury 2021 zakupiliśmy najnowszy model tabletu iPad Pro, który jest wyposażony w system skanowania przestrzeni. Oznacza to, że za pomocą tego sprzętu będziemy mogli tworzyć z dowolnych elementów funkcjonalne modele, następnie drukować je na naszej drukarce 3D bądź implementować je do zestawu VR!

Na dzisiejszych 6 godzinnych warsztatach Łukasz Gierek – ekspert w dziedzinach AR/VR oraz LiDAR wytłumaczył na czym polega działanie tego systemu, a także pokazał kadrze Amfiteatru w jaki sposób wszechstronnie wykorzystać potencjał tej technologii. Skanowaliśmy dłonie, aby zasymulować prace archeologiczne (przy takich projektach możemy wkrótce podjąć współprace); bawiliśmy się modelami przestrzennymi wykonanych w Pracowni Nowych Mediów. To wszystko po to, aby zaimportować je do programu Blender i zrozumieć filozofię tworzenia rozbudowanych modeli. Program jest również dedykowany do unifikacji z projektami stworzonymi na urządzeniach mobilnych.

Technologia LiDAR to nowy przystanek Pracowni Nowych Mediów. W połączeniu z rozszerzoną rzeczywistością stwarza nowe pola do współpracy i wymiany doświadczeń.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.