Przejdź do treści

Radomskie Kadry Kultury – nasi eksperci

Od 15 czerwca czekamy na Państwa zgłoszenia do projektu „Radomskie Kadry Kultury”. Przedstawiamy naszych ekspertów, którzy stworzą dla Państwa spersonalizowane programy szkoleniowe
Przypominamy, że projekt „Radomskie Kadry Kultury” skierowany jest do wszystkich zainteresowanych organizatorek i organizatorów życia kulturalnego w Radomiu i powiecie radomskim, zarówno zrzeszonych, jak i freelancerów: pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, animatorów kultury, niezrzeszonych działaczy społecznych, artystów, menedżerów wydarzeń kulturalnych itd.
Program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, w oparciu o autorski pomysł Fundacji Obserwatorium – „Spersonalizowany program podnoszenia kompetencji stołecznych kadr kultury”.

Udział w Programie jest bezpłatny. Rekrutacja rozpocznie się 15 czerwca 2018 i potrwa do 15 lipca 2018 roku włącznie lub do wyczerpania miejsc. Program jest realizowany w ramach projektu „Rozwój kadr kultury powiatu radomskiego”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Edukacja kulturalna”.


Unikatową wartością programu jest to, że niczego nie narzucamy, dopasowujemy tematykę szkoleń i warsztatów do Państwa potrzeb, pomagając utrwalić wiedzę. To Państwo, przy wsparciu ekspertów, wypracujecie zakres tematyczny warsztatów i szkoleń. To Państwo będą prawdziwymi autorami swoich osobistych programów!
Drugą unikalną cechą Programu jest mentoring, jako uzupełnienie cyklu warsztatów i szkoleń. W ramach Programu nawiążą Państwo współpracę z ekspertem, który – jako mentor – pomoże Państwu wypróbować nabytą wiedzę w praktyce. Wspólnie z mentorem wprowadzą Państwo zmiany w życie!
 

EKSPERCI PROGRAMU „RADOMSKIE KADRY KULTURY”:

Beata Dubiel


Z wykształcenia kulturoznawca-filmoznawca (Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego), posiada ponad dwudziestoletnie na stanowiskach kierowniczych w korporacji, a także jako niezależny przedsiębiorca. Realizowała projekty doradcze i szkoleniowe między innymi dla: Biura Kultury m.st. Warszawy, Instytutu Adama Mickiewicza, Culture.pl, Orkiestry Sinfonia Varsovia, TR Warszawa, Muzeum Śląskiego, Pełnomocnika Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, Fundacji Auschwitz-Birkenau, Fundacji Art_commited oraz klientów biznesowych.
Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
Jest ekspertką i trenerką w europejskich projektach z obszaru audience development, ADESTE i CONNECT, w ramach których prowadzi warsztaty z warszawskimi instytucjami kultury. Konsultantka, facylitatorka i autorka programów szkoleniowych z obszarów:
• zarządzanie projektami,
• planowanie strategiczne,
• budowanie sprawnie działających zespołów,
• zarządzanie zmianą,
• komunikacja,
• rozwój publiczności (audience development).

Marcin Mitzner


Socjolog, autor ponad 150 gier edukacyjnych, animacyjnych i badawczych, a także trener z zakresu kompetencji miękkich, grywalizacji i animacji społecznej.
 Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• tworzenie gier,
• grywalizacja,
• animacja społeczna,
• praca metodą projektu,
• diagnoza lokalna,
• praca z młodzieżą,
• negocjacje,
• komunikacja w zespole.

Anna Pietraszko


Socjolog i kulturoznawca. Bierze udział w badaniach narodowych oraz międzynarodowych. Autorka i współautorka artykułów oraz raportów badawczych dotyczących między innymi społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, przemysłów kultury oraz przemysłów kreatywnych, polityki kulturalnej, wielokulturowości, edukacji kulturalnej. Animatorka kultury oraz koordynatorka projektów.
Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• zarządzanie projektami,
• badania społeczne w obszarze kultury (np. diagnozy problemów, potrzeb i potencjału; mapowanie odbiorców i in.),
• wypełnianie wniosków o dotacje,
 

Magda Sadura


Menedżerka kultury, kulturoznawczyni, koordynatorka i producentka międzynarodowych projektów teatralnych i interdyscyplinarnych. Współpracowała z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Wrocławskim Forum Festiwalowym, Fundacją Krytyki Dizajnu, Fundacją Bęc Zmiana, Fundacją Avant Art Festival, Chórem Kobiet Marty Górnickiej.
Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• zarządzanie projektami,
• komunikacja,
• budowanie zespołu,
• koordynacja i produkcja wydarzeń kulturalnych.
 

Teodor Sobczak


Trener, wykładowca, ale przede wszystkim twórca narzędzi edukacyjnych i metodyk tej tematyki. Od 2004 roku zajmuje się tworzeniem zaawansowanych narzędzi symulacyjnych wykorzystywanych w branży szkoleniowej. Jest prezesem fundacji Innowatorium zajmującej się kreowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań w szeroko pojętej edukacji.
Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• negocjacje,
• komunikacja interpersonalna,
• wdrażanie zmiany/innowacji w organizacji,
• rozwój lokalny,
• warsztaty obywatelskie,
• zarządzanie czasem,
• zarządzanie zespołem,
• trening liderski/ managerski,
• tworzenie gier edukacyjnych,
• grywalizacja.
 

Anna Szczeblewska


Kulturoznawczyni, badaczka. Brała udział w polskich oraz międzynarodowych projektach badawczych. Jest współautorką raportów diagnostycznych oraz ewaluacyjnych. Graficzka, dziennikarka i specjalistka ds. PR. Włada językiem greckim i francuskim.
Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:

 • Badania społeczne w obszarze kultury (np. diagnozy problemów, potrzeb i potencjału, mapowanie odbiorców i in.);
 • Myślenie strategiczne w obszarze kultury;
 • Programy komputerowe i aplikacje internetowe jako wsparcie działalności kulturalnej.

 

Joanna Tabaka


Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w instytucjach kultury oraz współpracy z fundacjami w zakresie promocji i komunikacji oraz rozwoju publiczności. Koordynatorka wolontariatu kulturalnego oraz działań edukacyjnych skierowanych do seniorów. Współpracowała z Urzędem m.st. Warszawy w zakresie komunikacji polityki senioralnej miasta. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie wspierania rozwoju kadr kultury.
Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
Ponad kilkadziesiąt przeprowadzonych warsztatów dla instytucji kultury (m.in. teatrów, bibliotek, muzeów) oraz studentów kierunków artystycznych, a także wystąpień na ogólnopolskich konferencjach, w zakresie:
• komunikacja i promocja projektów kulturalnych,
• social media,
• budowanie rozwoju publiczności,
• wzmacnianie empatii i przełamywanie barier w dostępie do kultury,
• wdrażanie działań wolontariackich.
 

Karol Wittels


Specjalista ds. pozyskiwania funduszy, badacz kultury, trener prowadzący szkolenia i warsztaty z zakresu realizacji badań, diagnoz oraz fundraisigu. Autor i współautor ponad 30 raportów z obszaru kultury, a także strategii dla instytucji kultury.
Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
1. Podstawy realizacji projektów badawczych w kulturze:
• jak zaplanować projekt badawczy,
• tworzenie narzędzi badawczych,
• jak współpracować z instytucjami badawczymi.

 1. Badania w obszarze rozwoju publiczności:
  • mapowanie odbiorców,
  • diagnoza potrzeb odbiorców,
  • badanie relacji odbiorców i instytucji/podmiotów kultury,
  • badanie marki,
  • fundraising jako narzędzie rozwoju publiczności.
 2. Inne obszary badań w kulturze:
  • ewaluacja projektów kulturalnych,
  • ewaluacja działań instytucji,
  • badania pod kątem tworzenia strategii,
  • tworzenie wskaźników oceny działań instytucji.
 3. Diagnoza społeczności lokalnych.
 4. Pozyskiwanie funduszy na działalność kulturalno-artystyczną:
  • tworzenie strategii i harmonogramów fundraisingowych,
  • mapowanie źródeł finansowania,
  • planowanie projektów kulturalnych – zasady myślenia projektowego,
  • wypełnianie wniosków o dotacje.

 

Katarzyna Bednarek


Od 14 lat związana z kulturą na terenie gminy Kwidzyn, społecznie udziela się na rzecz swojej miejscowości, założycielka amatorskiej grupy teatralnej, propagatorka organizacji przedsięwzięć kulturalnych z udziałem różnorodnych instytucji, organizacji i grup nieformalnych, od 12 lat dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, inicjatorka wielu działań kulturalnych, pomysłodawczyni i realizatorka znaczących projektów społeczno-kulturalnych w Gminie Kwidzyn, doświadczona w zakresie tworzenia diagnozy społecznej i przeprowadzania ewaluacji projektów kulturalnych. Animatorka lokalnych społeczności pracująca na zlecenie Stowarzyszania Centrum Aktywności Lokalnej CAL, wspiera dk w programie NCK „ Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”. Posiada doświadczenie w edukacji teatralnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Wykształcenie: ukończone Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu, wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz animacja i zarządzanie kulturą oraz kurs liderski XII Edycja Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 

Marcin Kurkus


Na co dzień Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie. Człowiek otwarty z poczuciem humoru.
Odpowiedzialny m.in. za promocję, organizację imprez i eventów oraz współpracę z lokalnymi społecznościami.
Współpracował z mieszkańcami z ramienia GOK-u w ramach projektów takich jak m.in. ”Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne” , “Zaproś nas do siebie!2017”. Ponadto pasjonat fotografii, który współpracuje z mieszkańcami, w różnych miejscowościach Gminy Kwidzyn. Posiada doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju wykładów, prelekcji, a także pracy konferansjerskiej. Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest dla niego pozytywnym doświadczeniem, które bardzo sobie ceni.